[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/int/ - Enternasyonal

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1676650133854-0.jpg (368.82 KB, 954x960, 46457187514_f95bcac690_b.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1676650133854-1.jpg (47.2 KB, 976x549, _98535270_ea264cf2-55f0-41….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1676650133854-2.jpg (31.94 KB, 670x335, kurdistan_web.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.289

❤️‍☀️‍💚 tirad ji bo kurd û kurdistan 🇭🇺❤️‍☀️‍💚

🌹🌹 Bo ewey xelk le dewrî ew rêkxirawe kobibêtewe kesanî roşnbîrî helbijard le wane 🌹🌹

 No.290

File: 1676650367739.png (307.01 KB, 995x714, 16.png) ImgOps Google iqdb

Avabûna PKKê kurd ku zikê nerm ê t*rrr*kiyê ye dewleta tirk zextên xwe zêde dike

 No.291

hA geriLa

 No.292

ha queriLLâ

 No.293

File: 1676722529800.png (154.47 KB, 1834x1910, 1675983809118-1.png) ImgOps Google iqdb

>>289
tıq tıq ;))

 No.295

>>293
edi bésé

 No.298

File: 1676994833770-0.png (364.13 KB, 936x1168, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

File: 1676994833770-1.png (100.51 KB, 1325x1542, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

çima t*RRRRk wiha ne :DD
yaw ezê KURDistanê ava bikim

 No.299

amedli sissileri ne folloş ettik bea

 No.303

şıwşıq

 No.304


 No.312

>macar bayrağı
AHAHAHAHAHAHA

 No.313

domal lan kırrıt

 No.314

proksi kapa

 No.323

File: 1681149768336.png (1.55 MB, 871x709, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

coming soon

 No.324

>>323
only in your dreams ;))

 No.325


 No.340

walla quardash dostu xok ozlediq. bugun turk picin teki bana ne laf atti, ne laf. anama sovdi gavat. ulan dostu ne ozlediq beah, xardash biji kurdestan demeq şerefimder. yemin ederim bu turko pijleri bir gun hesabı vereceqh. dövlütü sikem her şey dostu özlij qardax

 No.341

File: 1684348602609.png (103.97 KB, 830x974, 1684322979871-2.png) ImgOps Google iqdb


 No.347

>>324
parça parça kuruluyor Irak ve Suriye cepte şimdi sıra t*rkiyede :DDD

 No.349

File: 1687193192251.jpg (1.64 MB, 1920x2450, kurdu.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Kürdistan her türlü kurulacak koçum. bu olay tarihe Kürdistan'ın kurulması olarak da geçmeyecek, Kürt topraklarının t*rk işgalinden kurtuluşu diye geçecek. bütün dünya Kürdistan'ın kurulması için çalışıyor, t*rklerin yüzüne kimse bakmayacak. Kürdistan gelişip zenginleşirken t*rkler yemek için yerdeki boklardan mısır tanesi arayacaklar, bir kişi de dönüp t*rklere yardım etmeyecek. Kürdistan da t*rklere vize vermeyecek, sınırdan geçmeye çalışan t*rkleri ceylan gibi vurup indirecekler. o senin taptığın anası sikilmiş yıkılmış gitmiş wc devletin de bu konu hakkında HİÇBİR şey yapamayacak, seni gobi çölünden o topraklara getiren atalarına söveceksin. göt yangınından felç geçireceksin, kafanı duvarlara vura vura intihar edeceksin.

 No.350

File: 1687294275364.webm (2.5 MB, 640x480, 1546374939343.webm) ImgOps Google iqdb


 No.351

kürdistan bu sene kurulsa seneye 20 parçaya bölünür amk. adamlarda ulus bilinci yok ki

 No.355

>>351

Hep aşiret var onlarda

 No.359

>>351
kes lan tRRRRRRRk İTi

 No.402

>>349
seni iranilerden ayıran bir şey yok ırkın bm tarafından bulundu bok arası bok kemirmeyi başka bir bayrak altında devam ettirmek için götüne siha yemeye devam eden aşağılık maymunlarsınız avrupayı dostunuz sanıyorsunuz ama çıkarlarınız uyuşmadığı vakit siktiri yiyeceksiniz ve hayatınız boyu bok arası bok kemirmeye devam edeceksiniz

 No.403

>>402
senin durumun çok mu farklı lan tıRRRRık

 No.436

File: 1692573735461-0.mp4 (1.41 MB, 490x270, sayın öcalan speech gerila.mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1692573735461-1.jpg (43.55 KB, 620x350, gerilla-guney-kurdistandan….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Xwezî li çiyayê şengalê li ba Derwêşê Evdî bûma
Li ser pişta hespê boz li deşta Mûsilê bûma
Dema Derwêş birîndar dibû, biketama bin çengê wî
û ber bi çiyayê Kurdistanê ve berjor çûma
Min jê re bigota,
binêre, va ye bi hezaran Edûlê û Diwanzdeh Hewarî hene
Min jê re bigota
Li van çiyayê ku Xwedavendan lê textê xwe daniye
Rihet û aram razê
Min jê re bigota;
Mirin...
Ji ku tê û çawa tê bila bê
Êdî xeman nexwe!
Ya ku hatiye erêkirin, Kurdbûn û jiyana azad e

Êdî ev rastiya ebedî ye...
Dawîya pêvaxaftinê

 No.443

File: 1693059864499.png (1.69 MB, 888x1381, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

vur geriLa vur vur vur Kürdistânı kur kur kur

 No.445

File: 1693078032927.jpg (291.06 KB, 1600x1063, şehid namırın.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

kedi tiradını sikeyim PİÇ burası KÜRDistan

 No.473

File: 1694218221232.webm (5.65 MB, 724x1280, gerilla tam vuruş.webm) ImgOps Google iqdb

her biji Kurd û Kurdistan

 No.474

>>473
hahahaha :DDD

 No.485

File: 1697120415481.jpg (1.5 MB, 4000x3000, 20231012_115057.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Ha geriLLa
Romadan selamlar

 No.486

test

 No.488

test

 No.489

File: 1699557868000.mp4 (1020.6 KB, 360x640, 400810986_1720225511724526….mp4) ImgOps Google iqdb


 No.492

>>489
Dengbej heqqe Weri lêlê
HER BIJI kurd û kurdistan

 No.493

test

 No.494

test

 No.495

File: 1700964122255.png (259.8 KB, 492x492, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]