[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/hell/ - Dijital Gazino

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1701115047275.png (143.7 KB, 1920x1080, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.6466

NİLİMDE NİLİM

 No.6467

File: 1701115137810.png (924.08 KB, 1280x720, fighting-games-101-charact….png) ImgOps Google iqdb

yeni karakter unlocked aq

 No.6468

aşk bahçesi mi yapacanız lan burayı gidin başka yerde sevişin. ayriyetten nilini sikeyim.

 No.6469

>>6468
götten sik de hamile kalmasın. o benim çocuğumu doğuracak.

 No.6470

Lan orospucucoklari

 No.6471

File: 1701138582808.jpg (59.54 KB, 596x544, 2023-11-28 05.30.34 www.in….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

14 yıldır konser sözünü tutmayan Nil mi?

 No.6472

>>6471
geldi bilkent sapığı. seni tımarhaneye kapatmamışlar mıydı

 No.6473

File: 1701139116988.png (434.87 KB, 900x500, dfg-1679331659.png) ImgOps Google iqdb

>>6472 Geçen yıl 4 hafta tıkılmamadan bahsediyorsan, o köprünün altından çok sular geçti. Gerçi tıkılma sebebimin de sözde tacizlerle alakası yoktu ki, bu ayrı bir tiradın konusu.

Şimdiki konumuz Nil haininin 14 yıldır neden Antalya konseri sözünde durmadığı. Fakat sözünü tutsa da o konserine gitmeyeceğim, bu konuda için rahat olsun.

 No.6474

>>6473
gizli çekilmiş orospu fotoğrafların varsa yükle

 No.6475

>>6473
<Geçti istemem gelmeni,
<Yokluğunda buldum seni;
<Bırak vehmimde gölgeni,
<Gelme, artık neye yarar?

>Gerçi tıkılma sebebimin de sözde tacizlerle alakası yoktu ki, bu ayrı bir tiradın konusu.

üstad sen bari evrimağacı gibi yapma, biz merak etmişken anlatıver. sonra unutuluyor.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]