[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/hell/ - Dijital Gazino

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1701173539457.png (26.3 KB, 500x281, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.6372

NİLİMDE NİLİM

 No.6373

bu orospu analının spam yapmasına neden izin veriliyor yoksa moderatör bunun kardeşi mi

 No.6374

NİLİM ENGELLENEMEZ

 No.6375

File: 1701175119760.mp4 (2.27 MB, 226x360, allah ket.mp4) ImgOps Google iqdb

>>6373
iki post atmakla spam sayılmıyor çünkü kardeş

 No.6376

balicciyim abicim 31

 No.6377

NİLİM 3:3^^

 No.6378

Boş insansınız, nil diye biri bile yok, ben sılayı 10 senedir seviyom ve tahtalarda ismini zikrediyorum diye götünüz yandı ve hayali bir karakter uydurdunuz

 No.6379

File: 1701180703749.jpg (35.62 KB, 720x705, volkan.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

butun simp tiradlarini /hell/'e gonderelim mi?

 No.6380

>>6379
hayır orası sılayla benim boardum, sıla diye board açar mısın bize özel, size komisyon veririm fiyatta anlaşalım.

 No.6381

>>6378
Kardşe biraz sana özendim sanırım nil benim gerçek hayatta tanıdıgım ama acılmaya korktuğum birisi burdada onu sevemediğim için nilim 3:^3 yazarak kendimi tatmin ediyorum

 No.6382

>>6381
yaşanmışlığın yoksa adını zikretme koçum, önce adam ol bişiler yaşa kızla ondan sonra sen de spamlarsın ok

 No.6383

File: 1701181153482.jpg (72.94 KB, 900x900, oooooooh.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>6379
ananın amına gönder


nasıl soktum lafı[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]