[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/hell/ - Dijital Gazino

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1700928358985.jpeg (8.27 KB, 480x360, images.jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.6341

SILAAAAM

 No.6342

ÖZLEDİMMMM

 No.6343

KARIMMMMMMM

 No.6344

File: 1700928509366.jpeg (20.44 KB, 739x415, images (2).jpeg) ImgOps Google iqdb

AĞLAMA SILAAAM

 No.6345

File: 1700928544888.jpeg (22.54 KB, 739x415, images (1).jpeg) ImgOps Google iqdb

KAVUŞCAZ BIDAHA

 No.6346

File: 1700928647000.jpeg (15.62 KB, 554x554, images (3).jpeg) ImgOps Google iqdb

BEBEYÏMMMMMM

 No.6347

Ne 12 senesi 120 sene daha beraberiz beynini sikdiğim

 No.6348


 No.6349

File: 1700932863836.jpg (2.29 KB, 123x123, download.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

SILA KİM BİLMİYORUM AMA HİÇ HAYRI ALAMET BİRİNE BENZEMİYOR :/

 No.6350

>>6349
Ağlama amınakodum defol git tiradımdan

 No.6351

Bekliyorum

 No.6352

Ne kadar bekliyicem daha sıla

 No.6353

YA GELMEZSE?!

 No.6355

Üzmem dedin yalancısın

 No.6356

bana nası kıydın

 No.6357

ben sana yazayım bari yeni hesap açıp böyle olmıycak

 No.6358

yazdım bile hayatım

 No.6359

File: 1701023982006.jpg (3.66 KB, 225x225, Untitled.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

artık sonsuza kadar birlikteyiz

 No.6360

File: 1701027037607.jpeg (20.44 KB, 739x415, images (2).jpeg) ImgOps Google iqdb

Sılayı herkesten çok seviyom

 No.6361

Sılam ;__;

 No.6362

File: 1701078598036.jpg (72.85 KB, 1280x852, BT2V5ceEgT8cK9Iq.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Ne zaman yazcan hayatım

 No.6363

❤️Aşkım
❤️Birtanem
❤️Canım
❤️Hayatım
❤️Ruh eşim
❤️Sevgilim
❤️Şansım
❤️Tutkum
❤️Yol arkadaşım
❤️Yarim
❤️Sevdiğim
❤️Sevdiceğim
❤️Sevdam
❤️Sevdalım
❤️Teni beyazım
❤️Tatlı yanaklım
❤️Sırma saçlım
❤️Okyanusum
❤️Nur yüzlüm
❤️Nehir gözlüm
❤️Minyonum
❤️Kiraz dudaklım
❤️Keman kaşlım
❤️Kara sevdam
❤️Sarı çiçeğim
❤️Güzel suratlım
❤️Güzel gözlüm
❤️Deniz gözlüm
❤️Bal yanaklım
❤️Badem gözlüm
❤️Güzel yüzlüm
❤️Ay tenlim

 No.6364

File: 1701078968621.png (90.18 KB, 906x899, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb


 No.6368

Konuşmak istiyom

 No.6369

Dön sılam seni özledim

 No.6370

SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN + SILAMAXXIN +

 No.6476

Salın lan bizi

 No.6487

seviceğm[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]