[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsinizFile: 1718302078863.jpg (31.41 KB, 473x646, -16.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.5671

bu hayatta umursamazın teki olacaksın. bu hayata gelmeyi sen seçmedin. annenin ve babanın bencilce kararı neticesinde dünyaya geldin. hatta belki de sadece zevk için yaptılar seni.

 No.5672

>>5671
hiç başlamadı ki umursayabileceğim bir şey olsun keeeeeek

 No.5674

>>5671
>umursamazın teki olacaksın
cowboy bebop izleyip gelmişsin. olmalı mısın olmamalı mısın tartışmayacağım lakin olabiliyor musun?

 No.5675

I21PH9777'da takilmadigin icin oluyor bunlar hep. Bin kere dedik ya sunu.

 No.5676

>>5675
o ne gardaş

 No.5677

>>5674
dediğinin ne olduğunu bile bilmiyorum anon. evet, olabiliyorum bu arada. ya da kendimi ultra düzeyde kandırıyorum.

 No.5678

hayat otu boku umursamak için fazla kısa siktir edin

 No.5680

File: 1718449122587.gif (348.21 KB, 350x233, 1705920668696010.gif) ImgOps Google iqdb

>>5671
>liseli zumcuk hayatı daha başlamamışken mızmızlanıyor

 No.5681

>>5680
bilemedin. 21 yaşındayım. annem vefat etti babam da yurtdışında. tek başıma bir dostumla aynı evde kalıyoruz anon.

 No.5682

>>5681
Beni de araniza alin

 No.5694

Efsane derin bir tespit yapmışsın amk anonu 14 yaşında mısın[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]