[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsinizFile: 1717351697219.jpeg (18.65 KB, 400x400, 63B8BAC5-4AF9-4350-AD25-D….jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.5618

seni bekliyorduk. artık babyjak bağlantılarının arkasında bizim olduğumuzu anladınız.
Unutmayın, biz her zaman bir adım öndeyiz

 No.5621

File: 1717361153749.gif (12.03 KB, 93x125, 1697932646264.gif) ImgOps Google iqdb

gagagagaa

 No.5622

File: 1717361312416.mp4 (1.07 MB, 480x640, gegadigedao.mp4) ImgOps Google iqdb


 No.5623

sen geçen sene mi ne bi bok yiyodun?

 No.5631

>>5618
Bazı cacalardaki link vardı onlar mı?

 No.5656

>>5621
Bu imajları diskinizde tutmayın anonlar, bunarın içinde peynirli poğaça gizli.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]