[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1679661894013.jpg (8.52 KB, 225x224, reiburgerkingfrown.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.3508

Anonlar durum çok kötü ve bu akşamı sıkıntısız geçirmem lazım, detaylara girmek istemiyorum ama birileri ile görüşmek zorundayım. Eğer halledemezsem ruh dünyamın bok yoluna gideceğinden eminim. Bu birkaç saatlik süre boyunca olabildiğince az confrontation'a girmeli, olabildiğince az şey öğrenmeli ve insanların benle konuşmasını elimden geldiği kadar engellemeliyim. Her zaman yaptığım gibi ful + ful otist takılıp hiç konuşmama gibi bir şansım yok. Tavsiyeniz nedir?

 No.3509

cin mi çağırcan hayırdır

 No.3510

Hasta taklidi yapanilirsin boğazlarım ağr8yor falan de öksür hapşur full

 No.3532

>>3510
>boğazlarım
kaç boğazın var ki

 No.3534

>>3532
Burada böyle diyorlar anon alışkanlık[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]