[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1677953112099.jpeg (31.49 KB, 715x429, images (3).jpeg) ImgOps Google iqdb

 No.3366

evde oturmaktan sosyal anksiyete geliştirdim insanlarla konuşurken farklı karakterlere bürünüyorum. Az önce merak ettiğim biriyle konuştum konuşurken tam bir kürt geriLLa gibi konuştum adam bir anda kısa kesip hadi eyvallah dedi çözümü nedir ?

 No.3545

Çözümü gerçek insanlarla sosyalleşmen evden uzun süredir cikmamazlik yapma. Bunları yapmak zor geliyorsa destek al yoksa daha da kötüleşebilir

 No.3547

>>3545
hayır asla destek alma öyle yuvarlanıp git ayrıca devlet hastanesine gitsen saçma bi antidepresan verip yolluyo bi boka yaramıyor, özele de paran yoksa gidemiyosun zaten evde otur kitap oku insanlara sokayım

 No.3548

evde oturmaktan dolayı gelişen problemin çözümü evde oturmamaktır. dışarı çık gez dolaş arkadaş yap simple as.

 No.3549

>>3548
İlgimi çekmiyor sosyalleşmek artık ne anlamı var ki çok koptum hayattan galiba
>>3547
>>3545
Psikiyatre gitmek falan istemiyorum çok da siklemiyecektir herhalde ilaç kullanan arkadaslarim oldu lisede çocuk işemeyi unutup altına yapmıştı lol

 No.3550

File: 1680183928931.gif (177.69 KB, 243x204, mitski.gif) ImgOps Google iqdb

ırkçılık hoş değil anon

 No.3551

File: 1680185196948.jpg (772.13 KB, 2035x4096, 1674500426883629.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>3549
>İlgimi çekmiyor sosyalleşmek
Neyi soruyorsun o zaman? xD[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]