[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1669830673745.jpg (48.46 KB, 910x820, IMG_20221024_130040_103.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2965

Nasıl erkek olunur?

 No.2966

toplumda ahlaksızlık olarak görülen ne varsa onu yaparak. yalan, hırsızlık, her türlü zina, sarhoşluk, zorbalık. hırs, kibir, şöhret düşkün oldukça yükselirsin. alfa derler, ne adam derler, derler de derler.

 No.2967

erkek olunmaz erkek doğulur arslonım. genetiğinde yoksa yok.

 No.2968

Tevhid ve cihat

 No.2969

Bane resimlerine bakarak günde 3 kere 31 çekerek.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]