[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1669144928037.png (52.29 KB, 235x250, timaf.png) ImgOps Google iqdb

 No.2926

Hayat artık çekilmez bir hal aldı.
Yaklaşık 2 yıldır varoluşa kafayı takmış biriyim. Yaşamaktan korkuyorum, ölmekten de korkuyorum. Yaşlanmaktan ve ailemi kaybetmekten de çok korkuyorum, kendi ayaklarımın üzerinde durabileceğimi düşünmüyorum. Sizler nasılsınız?

 No.2927

tahmin edeyim neetsin

 No.2928

File: 1669146262428.jpg (1.92 KB, 121x125, 1623176312658s.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

Harekete geçmen lazım anon. Harekete geçmedikçe korkmaya devam ediceksin. HAREKETE GEÇ VE SADECE YAP!

 No.2929

File: 1669148956803.jpg (361.75 KB, 1080x775, 20221122_232010.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

ben de sürekli çocuk kalmak istiyorum
sorumluluklardan kaçmak istiyorum
sürekli odamda yalnızım

 No.2930

yaş kaç?

 No.2931

>>2930
16'dan gün alıyorum

 No.2953

ben de korkuyorum ama belirli bir şeyden değil
hayatı kabul etmekten korkuyorum
bu işkence resmen benim için
kafamda senaryolar dönüyor gerçeğe dönemiyorum
ürküyorum ve titriyorum
ağlayamıyorum ve üzülemiyorum
hissedemiyorum

 No.2959

File: 1669538243141.jpg (1.63 MB, 5333x3000, wanderer above the sea of ….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>2926
varoluşçu apartmanını terk etmenin vakti geldi anon

[YouTube] Wagner ~ Tannhäuser Overture (embed)

 No.2960

>>2926
hepimiz er ya da geç öleceğiz anon gerçekle yüzleşmekten kaçmanın bir mantığı yok

 No.2961

>>2960
ölümden korkma sebebimiz yaşamıyor olmamız

 No.2962

File: 1669580432738.jpg (71.61 KB, 827x1130, 1669530937413.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

şöyle bi ifritin ağzına o arkadaki yatakta versek hiçbirimiz böyle tiradlar açmayacağız

 No.2963

>>2927
daha beteri olduğunu tahmin ediyorum. büyük ihtimalle üniversiteli bir enik[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]