[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1667832306503.png (1.46 MB, 1200x800, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.2849

>Push-up
>Pull-up
>Chin-up
>Dips-up
>Sit-up
>Plank
>Squad

2 ay boyunca toparlar mı beni?

 No.2853

Toparlamaz

 No.2854

>>2853
niye

 No.2855

>Beni
Sen kimsin o&lim boyun kaç kilon kaç kaç saat uyuyon ne yiyip içiyon ne kadar set/tekrar yapıcan sabahtan akşama kadar oturuyon mu nasıl yardım edek bu bilgilerle

 No.2887

>>2849
boyun kilon onemli degil bu hareketleri hergun en az birer kere yanana kadar tekrarlarsan toparlarsin. easy.

 No.2888

Toparlamaktan kastın ne anon?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]