[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1667579052549.png (430.71 KB, 1175x766, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.2810

zlib tikbokçu hamamböcekleri yüzünden ketlenmiş.
normiler internetin leşini sikti. wallaxa bıktım bu 20 iq bok böceklerinden.

neyse, tor piçinden giriş yapabilirsiniz.
zlibrary24tuxziyiyfr7zd46ytefdqbqd2axkmxm4o5374ptpc52fad.onion

 No.2819

File: 1667605197295.jpg (367.77 KB, 900x900, rs5xqcR.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

REEEEEEEEEEEEEEEEEE

 No.2820


 No.2821

>>2820
libgende bi bok yok

 No.2822

>>2821
hiçbir şeyi bulamadım anon o sitede. ne makale ne de kitap literal hiçbir sikime yaramıyor site.
sen ne için kullanıyorsun?

 No.2825

>>2822
Ben de tam tersine aradığım her şeyi buluyorum libgen'den. Ama doğru zlib'in arşivinin daha geniş olduğu.

Makale için sci-hub.se kullanıyorum

 No.2844

Zlib'in kapanmasıyla SikSok ne alaka?

 No.2845

>>2844
reklam yapmışlar sonra tikbok zlib hashtagini banlamış falan ondan hemen sonra da amarika devleti çökmüş siteye

 No.2846

>>2845
reklam dediğim normilerin zlib zlib diye video çekmesi.
anası da sikildi

 No.2847

normi piçlerinden NEFRET ediyorum.
her normi netflix ödemek spotify ödemek disneyplus ödemek ofis ödemek ZORUNDADIR

 No.2917

Selam OP'cim, zlib'in arşivini almışlar kullanabilirsin https://annas-archive.org/
gizli tutarsan seviniriz teşekkür ederiz

 No.2918

>>2917
Bu arada makaleleri de libgen.li'den bulabiliyormuşsun, direkt sci-hub'dan çekiyor. libgen.is'den çok daha geniş. Anna kullandığında da libgen.li'den çekmeli.

 No.2976

>>2810
You cant be a nazi and a christkike faggot frog posting loser

 No.2977

>>2976
hem şiddet bağımlısıyım hem entelektüelim ağla abim[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]