[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1665157934359.jpg (22.11 KB, 500x498, 1665148350474.jpg)

 No.2499

4 yıldır yazdığım hiçbir şeyi beğenmiyorum. benim anlayışıma göre güzel araştırma konuları buluyorum ve kendi cümlelerimle tekrar ele alıyorum ama içime sinmiyor, eksikmiş gibi hissediyorum. daha önce birkaç tane bu minvalde yazı yayımladım ama 3-4 kişi mesaj atıp emeğimi bile görmezden gelip bana ders vermeye akıl vermeye kalktılar. bu davranışlar ulaştığım çevrenin gözünde bunda muktedir bir şey olamaz, ayrıcalıklı bir tarzı da yok. dolayısıyla bunun benden farkı olmadığı için ve hatta belki benden de beter durumda olduğu için bundan öğrenecek bir şeyim de olamaz. bu yüzden yaptığı şeylerde de bir hata vardır denilerek değerlendirildiğimi düşünüyorum.

öte yandan bir gram özen göstermeden, bokşiden ya da türevi yerlerden sadece konuyu değil, cümleleri de birebir çalarak yazılar ya da programlar sunan, yine virgülüne kadar birebir alıntıladığı fikirleri kendi fikriymiş gibi lanse eden insanların sanki bir lidermiş, bir yüce ruhmuş gibi kabul edildiğini, binlerce beğeni ve yorum aldığını görüyorum. allah aşkına ben nerede ne hata yapıyorum anonlar? ciddi anlamda nerede ne hata yaptığımı kestiremiyorum.

 No.2604

File: 1665839628984.jpg (8.55 KB, 196x200, fren.jpg)

>>2499
anon yazılarından birini bizimle paylaşabilir misin?

 No.2606

>>2604
Ben de rica ediyorum.

 No.2621

Ben de merak ettim anon, ama bence senin tek kusurun elitist olmana rağmen başkalarında validasyon araman. Kendi yaptığın işte kendini olabildiğince geliştir, görüşüne önem vermemek gereken popülist vizyonsuz düşüncesiz insanları bir kenara it.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]