[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1665149908627.jpg (19.3 KB, 375x375, 8799499059250.jpg)

 No.2492

hayatta yapılabilecek rezillikleri üst seviyesine kadar yerine getirdim. geçen senelerde vicdan azabı çekiyor ve kendimi bir an önce ket etmeyi düşünüyordum ama artık vazgeçtim. arkadaşım şeytan filminde yumurtası kırılınca ölmeyen iş adamları gibi ruhum artık. bundan 8 sene önce üniversite sıralamasında barajı geçemeyince doktor olma arzusuyla yurtdışına gidip lise diplomasıyla kaydolmuştum bir üniversiteye. ama olmadı. 6 sene boyunca aynı sınıfta kaldım durdum. dönemdaşlarım bu sene mezun oluyor. yetmedi. sahte başarı belgeleri hazırladım. sahte transkriptler yaptım burslarım kesilmesin diye ve hala burs almaya devam ediyorum. 4 yıldır casinoya alıştım. her defasında bir daha girmeyeceğim diyorum ve sonra inatla tekrar gidiyorum. 130 euro yattı bugün. ve gene gideceğim. artık iflah olmayacağımı biliyorum. kendimi ket etmeye bile değmez. kuru yemiş var biraz, yer misiniz?

 No.2495

File: 1665151705147.gif (1.03 MB, 250x190, Ko7r.gif)

>yurtdışına gidip lise diplomasıyla kaydolmuştum bir üniversiteye.
oha nasıl?
barajı geçemediysen notların çok kötüdür nasıl kabul ettirdin kendini?

> 6 sene boyunca aynı sınıfta kaldım durdum. dönemdaşlarım bu sene mezun oluyor. yetmedi. sahte başarı belgeleri hazırladım. sahte transkriptler yaptım burslarım kesilmesin diye ve hala burs almaya devam ediyorum

çüşşş

 No.2496

>>2492
>>2495
anon 4 yıldır para kaybetmekten anlamadın mı kazanılmayacağını? o paralarla orda mis gibi hatunlar bulup içersin barlara gidersin istediğini yaparsın sen gidip casinoda çöpe atıyon?

 No.2497

File: 1665152476460.png (286.98 KB, 299x400, ClipboardImage.png)

kumarı bırakacaksın, kaçan şanslarını kabul edeceksin, dik duracaksın, yaşamaya devam edeceksin. senden olur, sana inanıyorum.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]