[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1664891312566.jpg (62.79 KB, 612x612, eeeeeee.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2457

eşit vatandaşlık ilkesi gerizekalıca bir fikir …

mesela dişilerin oylarını eşit sayarsan feminizmi ve sonrasında ipğneliği başına bela edersin.

 No.2470

bura tigir er facebook grubu değil git başka yerde havla

 No.2476

>>2470
skimi kemirmeye devam et anooon

 No.2477

>>2457
yaş 13

 No.2478

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük (tek?) hatası kadınlara seçme ve seçilme hakkı idi. Komple medeni kanun olarak da genişletilebilir.

 No.2484

>>2478
kOÇ burada o zat pek hayırla yad edilmez

 No.2547

cinsiyetler eşit değil …

ibnelik de ( her çeşiti dahil ) cinsiyet değil, iğrenç bir sapıklık.

bu kadar basit !

 No.2548

>>2478
atatürk antifeminsit zaten cumhhuryet halk fıkrasını kapatıyor

 No.2557

erkek - dişi eşitliği saçmalığına inanan muhtemelen ibnedir.

genelde, 250gr düşürmenin kolaylaşacağını zanneden gerizekalı meriçler propagandasını yapar …

s2k kafalı meriçler …

 No.2795

Hepimiz insan olduğumuza göre hepimizin eşit haklara sahip olmasının nesi yanlış tam olarak? Tamam bazı feministler haddini aşıyor onlara asla katılmıyorum. Cinsiyet ayrımı yapmadan hepimizi insan olarak kabul etsek nolur? Birbirimizin farklı versiyonları olmamız beyi değiştiriyor kimsenin kimseden bi üstünlüğü yok ne cılız bir erkeğin iri bir erkekten ne de bir kadının herhangi bir erkekten insanız sadece bu kadar

 No.3031

maymun post

 No.3032

e$$ek post[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]