[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1664820124305.jpg (8.9 KB, 390x415, 200-watt-standart-normal-t….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2442

çeviri yapmak istiyorum. bir şeyler çevirmek istiyorum. sizce neyi çevirsem sansasyonel olur?

 No.2443

Ampul çevir

 No.2444

File: 1664824095425.jpg (797.92 KB, 1920x1080, SI-Bronze-Age-Mindset-web.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>2442
ezoterik hitlerizm içerikli kitapları seslendir + barbarcaya çevir
modern dünyaya baş kaldırı & bronz çağı sapığı vs. vs.

 No.2445

>>2444
bronz çağı sapığı diye bir şey duymadım hiç anon

 No.2446

File: 1664826786852.jpg (18.63 KB, 288x300, 52b8f4f801aa9a750d24a5cd5e….jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.2447

FOMENKO TARİH ÇEVİR[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]