[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1664796570160.jpg (40.38 KB, 650x344, 650x344-paranoya-nedir-par….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2438

eğitim düzeyi yüksek bir hatuna mesaj attığımda beni nereden buldun, nereden gördün sorusunu sormuyor genelde. ilgisini çekersem muhabbet biraz akıyor, çekmezsem zaten bazı cümlelerinde bunu belli ediyor ve ben de üstelemiyorum.

ama alt sınıf varoş kezo mu dersiniz ifrit mi dersiniz her ne derseniz deyin onlardan birine aynı şeyi yapınca hemen başlıyor nereden buldun beni, nerede gördün, sen filancayı tanıyor musun?, filanca kişi mi bana yazmanı söyledi, hasımlılarımdan buldun da beni trolleyip rezil mi edecen deyip küfür basmalar falan ne ararsanız bu alt sınıf kezolarda var. paranoya varoşlarda neden daha yüksek anonlar? olayı olduğu boyutuyla değil de kafasında kurduğu boyutuyla değerlendirerek hükme varan ve nice cinayetler işleyenler de bu alt sınıf varoşlarda ağırlık olarak. nedir bu olay cidden?

 No.2439

beyaz ablalarının dertleriyle dertlenme

 No.2440

düşük zekalı insanlar korku içinde yaşıyor olabilir. kendimden biliyorum.

 No.2441

>>2440
mesela dikkatimi çekiyor anon kendisi 1500 kişiyi takip edip de sadece 55 kişinin kendisini takip etmesine izin veren ve profiline saçma sapan atasözleri yazdıktan sonra dm yok diye ekleyen 40+ kezo ablaların da paranoyası yüksek bence. varoşlardaki paranoya sebebi bence sosyolojik mesele, çözmek lazım.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]