[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1664463257893.jpg (127.24 KB, 899x1599, IMG-20220929-WA0000.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2395

itaat etmeyi er ya da geç öğreneceksiniz

 No.2396

liseli kankin kız arkadaşın var mı bari yoksa tek başına telden sıçanlıyon mu okulda?

 No.2397

>>2396
görsel bokşiden. kyklılara verilen kahvaltı.

 No.2398

>>2397
millet iyice ekmek yiyip ekmek beyinli olucak bu ülke bitmiştir artık.

 No.2399

>>2397
ahahahaha

 No.2400

>>2397
istanbulda KYK çıkan anonu yok eden imaj

 No.2402

File: 1664469878824.gif (1.82 MB, 498x278, k-on-anime.gif) ImgOps Google iqdb

>>2400
yazık umarım mutludur ;__;

 No.2403

>>2398
unironik olarak bu
protein almamak aptallastirir

 No.2404

>>2400
>>2402
çok mutluyum yarın size yemekhaneden fotoğraf atacağım görseldekinden daha iyi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]