[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1664404154692.jpg (55.3 KB, 350x493, istockphoto-1148821992-170….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2377

anonlar şu an elinizde fazladan 1000 tl olsa onu nasıl değerlendirirdiniz? yapılacak en makul şey ne olurdu?

 No.2422

Bir şey yapmazdım anon, Bırak biriksin.

 No.2423

>>2422
ayriyettem döviz altın alabiliyosa biriktirsin tırk dinarı biriktirmek kadar ahmakça bir şey yoktur

 No.2430

Bokuztaş bokbahçe maçına kg var ve 8,5 üst korner oyna[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]