[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1663622362095.png (20.91 KB, 920x906, png-transparent-sad-frog-i….png) ImgOps Google iqdb

 No.2273

30larımın başındayım. bazen markette ya da avmde herhangi bir mağazada çalışana bir şey sorduğumda doğrudan senli benli muhattap oluyor. dünkü bebe olduğu her halinden belli olan adamların yarım ağız sahiplenici rolünü benimsemiş tiger gibi karrrrdeşşim diye hitabıyla da çok sık karşılaşıyorum. kendime bakıyorum saçlarımın kenarında hafif beyazlar var. sakal traşı düzenli olurum işten dolayı ama babyface de değilim. sorun bende mi yoksa kendini bilmezlik çağı son hızıyla çıtayı yükseltiyor mu emin olamıyorum..

 No.2274

walla istanbulda yaslisindan cocuguna herkes siz diye hitap ediyor bana

 No.2275

>>2274
20lerimdeyim bu arada

 No.2276

>>2274
sorun bendeyse tam olarak hangi kısımda sorun onu tespit edemiyorum anon.

 No.2277

>>2273
boyun kaç

 No.2278

>>2277
1.82

 No.2280

File: 1663623335054.png (286.19 KB, 1024x1024, 1655327872620.png) ImgOps Google iqdb

Giyimin kuşamın nasıl? Bokistan'da herkes birbirini ayakkabısından saçına kadar 0.5 sn'de tarayıp süzdüğü için bunlar çok etki ediyor malesef.

Bir de konuşurken ses tonunu, bakışlarını ve vücut dilini doğru ayarladığına emin misin?

 No.2281

>>2280
genelde kimsenin gözünün içine bakmam. bakışlarım etrafta dolanır. siz diye hitap ederim ve gür sesle konuşmam.

 No.2283

Maskülen değilsin ondan

 No.2284

>>2283
Olabilir. Ayrıca özgüveni de pek yok gibi duruyor. Reçete olarak Muay thai + vg yazıyorum.

 No.2426

>>2281
Bait dimi bu anon?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]