[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/otaku/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1631399853816.png (4.18 MB, 2100x2866, Komeiji.Koishi.full.286296….png)

 No.124

Anonlar Türkiyede Touhou fanlarının toplandığı bir mecra var mı Diskort,Facebuk gibi ?
Varsa katılmak isterim.

 No.125

File: 1631400078601.jpg (106.73 KB, 990x700, 2hu_marisa.jpg)

2hu türkiyede ezoterik kaçıyor anon. Çan ortamı dışında özellikle sözünü ettiğin platformlarda türko komüniteleri yok.

 No.126

>>125
Çanlarda pekala konuşabilirim de ismi, cismi, üyeleri belirli bir grupla konuşmak daha çekici geliyor.

 No.127

File: 1631400743553.jpg (89.16 KB, 850x661, 2hu_reioju.jpg)

>>126
shitpost ve ufak oyun muhabbetleri dışında 2hu üstüne ne kadar konuşabilirsin ki anon? 2hu bu şekilde komüniteleşmeye pek müsait görünmüyor. ana akım değil ve hep çan köşelerinde ilgi görüyor.

 No.128

>>127
Lore hakkında, haberler hakkinda konusmalar olabilir, shitpostlar ve memeler atilabilir, soku turnuvalari falan düzenlenebilir etc. Zorlansa yapılır dedigin gibi niche kaliyor Touhou.

 No.129

File: 1631402458958.jpg (525.68 KB, 1920x1080, ss_58f186187d7df94454dc21a….jpg)

>>128
ciddi ciddi böyle bir topluluğa katılacak olsam yalnızca fan-made alternatif oyunları tartışmak için katılırdım. gerçi büyük çoğunluğu vasat ama the disappearing of gensokyo'yu oyunun orjinalinden çok sevdim

 No.131

File: 1631405830818.png (110.12 KB, 323x315, 357.png)

melty blood kawga döwüş turnuvalarına bak, türkiyede düzenleyen sayılı komünite var zaten; içlerinden birisi çok güzel ortama sahip. baya baya 2hu geyiği de dönüyor.

>e bu kadar güzelse neden direkt göstermiyorsun?


<zaten yazımın başında ipucu verdim adı ile ilgili .-)

 No.133

>>127
> ufak oyun muhabbetleri dışında 2hu üstüne ne kadar konuşabilirsin ki anon?
reimunun koltukaltını yalar mıydınız

 No.137

File: 1631442164559.jpg (58.18 KB, 454x454, 1630190069876.jpg)

tc çanlarındaki sorun şu ki, tam otistik daha önce görülmemiş muhabbetler; fanficler, eski /jp/ esintili postalar görünmüyor. Benim hayallerimde eski /jp/'nin türko hali var da olabilecek gibi gelmiyor

 No.138

File: 1631451899009.jpg (322.74 KB, 900x900, 1419806296755.jpg)


 No.140

>>138
tahta atlayıcılarının/sanal tüplçülerin/generalcilerin ishal kokutmadıkları ortam

 No.141

File: 1631454249403.jpg (80.11 KB, 613x445, 1622886802928.jpg)

>>140
>tahta atlayıcılarının
/a/'nın nesi kötü
>sanal tüplçülerin
artık kendi tahtaları var
>generalcilerin
nesi kötü bunun

 No.143

File: 1631454828922.png (337.23 KB, 497x544, 1603441028691.png)

>>141
>/a/'nın nesi kötü
sadece /a/ dan gelmiyorlar
>artık kendi tahtaları var
gitmiyorlar
>nesi kötü bunun
aslında düşününce /previous/i ve /pastebin/i ile hepsi bloklanabiliyor
ama bence asıl sorun tahtanın artık çok hızlı akması, ayrıca üstte verilen nedenler yüzünden çok hızlı düşmeleri

 No.144

>>143
*tiradların

 No.145

File: 1631455913302-0.png (324.12 KB, 1457x710, ClipboardImage.png)

File: 1631455913302-1.png (85.74 KB, 1413x765, ClipboardImage.png)

>>143
çok da hızlı akmıyor bence özellikle /a/'ya kıyasla zaten hızlı akması her zaman daha iyi

 No.146

File: 1631456407483.jpg (131.14 KB, 1109x1733, 1603350820882.jpg)

>>145
>hızlı akması her zaman daha iyi
tüm tiradların birkaç günde düşmesi, kaliteli tiradların tutmaması da mı güzel anonim?
ayrıca
>active threads
>3 general, 1 hololive

 No.147

File: 1631456674315.png (565.13 KB, 533x538, google it.png)

>>138
captcha'dan, rangebanlardan, moderasyonsuzluktan, 4chan'ın bok deliğine dönmesinden, shitpost tiradlarından ve soyjak postlarından 2018'in sonlarına doğru /qa/ ve /jp/'den açılan alternatif /jp/ boardlarına göç gerçekleşti. kissu.moe, gnfos.org, smuglo.li, heyuri, kakashi-denpo sageru blabla liste devam ediyor.

 No.148

File: 1631457380639.jpg (59.88 KB, 750x537, 1629493696820.jpg)

>>146
>tüm tiradların birkaç günde düşmesi
7th expansion tiradının düşmesi 2 gün sürüyor genellikle 700-800 civarı post alıyor hatta bazen 1000'e çıktığı da oluyor tirad bumplama limitinin 310 olduğunu da hatırlatayım
>kaliteli tiradlar
/jp/'de kaliteli tirad diye bir şey yok comfy mi demek istiyorsun
>>3 general, 1 hololive
filtrele o zaman moruQ ne diyim yani

 No.149

File: 1631457842903.png (136.61 KB, 559x603, 1401878654907.png)

>>147
bahsettiğin sorunların hiçbirisi yok şu an kepçe hariç
>/jp/ klonları
akmıyor ama comfy
>smuglo.li
kek daha gelir gelmez cümleye küçük harfle başladığım için ban yemiştim rule faggotry'e katlanamıyorum

 No.150

File: 1631462491681.png (504.58 KB, 1080x1080, 1628558075595.png)

>>149
smuglo.li kadar kanser yönetim yok

 No.151

>>147
>kissu.moe, gnfos.org
gnfos.com* ve bu ikisi tam bok çukuru, discord dramasından ibaret siteler.
>smuglo.li
bu ve webringindeki onlarca sitenin hepsi birbirinin kopyası. Hiçbirinin bir orijinalliği yok
>heyuri
literal olarak kurallarında /jp/ türünde postlar istemediklerini söylüyorlar. Yine de saydıkların arasında en iyi site bu, ama o da çok az post alıyor.
>sageru
6ch olan sageruysa /jp/den tamamen farklı türde bir kanser yuvası o[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]