[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/otaku/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1626472446973.jpg (181.12 KB, 1000x714, uzumaki.jpg)

 No.1

o değilde ito junji'nin mangalarındaki çizimler niye bu kadar efsane ya.

 No.2

File: 1626556009909.png (175.92 KB, 424x320, ClipboardImage.png)

çok farklı korku unsurlarını işlediği için adama saygı duyuyorum. Bu arada uzumaki'nin anime adaptasyonu geliyor anon

 No.3

File: 1626627139424.jpg (133.33 KB, 700x910, puke.jpg)


 No.4

bence iyi yapan adamın bu mangaları sarhoşken yazması. Adamın tarzı mükemmel.

 No.5

File: 1626756951813.jpg (48.36 KB, 640x640, 1532502821221.jpg)

>>1
>anime adaptasyon
hass*gdur, harbiden geliyormuş. 2022 deniyor ama olsun. Evangelion nerde kaldı ulan.

 No.6

File: 1626774119589.jpg (277.1 KB, 750x750, babangelion.jpg)

>>5
13 Ağustos'ta torrente düşer anon

 No.7

Üstadın mizah anlayışı da çok iyi.

 No.8

File: 1626903353534.png (357.9 KB, 460x460, ClipboardImage.png)

>>7
this but unironic

 No.9

File: 1627146639754.png (718.74 KB, 900x592, ClipboardImage.png)

manga da satan kitap evlerine bunun t*rkçe çevrisi gelmiş

 No.10

File: 1627171381148.jpg (368.1 KB, 967x888, Soichi-s Beloved Pet.jpg)

>>9
gerekli şeyler edisyonun türkçe mealini sevmedim[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]