[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/otaku/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1631087881699.jpg (109.3 KB, 1280x718, a206ff62a4a8dc93b824a5202d….jpg)

 No.81

>Anon bunu giysene
sizin tepkileriniz?

 No.83

File: 1631088846724.jpeg (249.21 KB, 800x800, EWvF3_xWoAAi2ne.jpeg)

>>81
Arkadaki duvarda asılı spas-12 ve ar-15'leri alıp bu iki loliye haddini bildirirdim

cidden arkada neden silahlar var?

 No.84

>>83
başka bir loli atış yapmayı seviyordu ondan sanırım

 No.85

>>83
çünkü ekran vuruşu TSK asker alımı tanıtım filminden bu ikisi de üniformayı tanıtıyor

 No.86

File: 1631089926332.png (81.04 KB, 225x350, ClipboardImage.png)

femboy olmak için fazla şişkoyum

 No.87

File: 1631097273831.jpg (49.47 KB, 507x552, 1(114).jpg)

>>86
spor yap erit o zaman şişko

 No.90

birine cawfee diğerine gween tea verir kaçardım

 No.192


 No.193

>>81
ikisini de saçlarından kavrayıp siggerdim
legal iseler

 No.197

File: 1632172171723.png (105.08 KB, 481x493, oniichan.png)


 No.198

>>193
si*kkk yazınca sigg oluyor ellah ellah

 No.199

File: 1632431748302.png (141.84 KB, 478x493, ClipboardImage.png)


 No.202

İçimi acıtma anon.

 No.203

File: 1635310831977.png (323.29 KB, 634x717, ClipboardImage.png)

Tabii ki de, ver giyeyim. Üzerime de çok yakışır haaa :3

 No.205

File: 1635337591887.jpg (904.45 KB, 1062x1505, 69100614_p0 - トル子っぱい!.jpg)

>>203
FUCK! GO BACK[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]