[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/otaku/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1630910530377.jpg (453.83 KB, 3518x2476, r7gLCjK.jpg)

 No.70

ITT: /comfy/ animeler

 No.71

File: 1630911206510-0.jpeg (107.99 KB, 611x429, 46aP2QbqUqBrLkL3zeqpsCjjC….jpeg)

File: 1630911206510-1.png (457.06 KB, 759x537, 119241_w_760_537.png)

File: 1630911206510-2.png (353.52 KB, 919x574, 2021-09-06_09-51.png)

benim başlamam gerekirse, pek de popüler bir anime olmayan Girls' Last Tour.

Post dünya savaşı apokliptik bir dünyada 2 küçük kızın hayatta kalmaya çalışmasını anlatıyor. Ana karakterler yuuri ve chito kettenkrad motorsikletleriyle yiyecek bir şeyler uyuyacak bir yerler arıyor. Dramatik sanmayın 10/10 comfy anime.

 No.72

File: 1630945839154-0.png (794.98 KB, 856x480, ClipboardImage.png)

File: 1630945839154-1.png (1.15 MB, 1024x576, ClipboardImage.png)

File: 1630945839154-2.png (1.86 MB, 1440x750, ClipboardImage.png)

tartışmasız en comfy anime non non biyori'dir. aynı konsepte çok anime izledim ama doğa atmosferini bu kadar iyi yansıtan başka seri bulamadım. garip bir şekilde gerçekten de huzur veriyor.

 No.73

File: 1631020321562.jpg (500.66 KB, 1000x1000, 1630903583407.jpg)

>>72
ben de aynı konseptte çok anime izledim ama daha iyisini bulamadım

;)

 No.80

File: 1631081613929.png (16.87 KB, 415x738, misato.png)


 No.82

File: 1631088221706-0.jpg (2.93 MB, 4208x2775, SoRaNoWoTo1.jpg)

File: 1631088221706-1.jpg (669.92 KB, 2560x1600, SoRaNoWoTo2.jpg)

File: 1631088221706-2.png (414.55 KB, 640x360, VLC-2012-02-25-13h57m12s15….png)

>>71
aklıma so-ra-no-wo-toyu getirdin anon. onda da hikaye post-apokaliptik bir dünyada isviçre-fransa arasında bir kasabada geçiyor. aslında gelecekte geçiyor ama gerçekleşen dünya savaşları yüzünden teknoloji 20. yüzyılın ortalarına geriliyor.
konusu da borazan çalmayı öğrenmek için orduya katılan bir kız sakin bir kasabaya tayin edilmesi orada yaşamaya başlaması. bence bu da çok cozy anime fakat pek bilinmedik.

>>73
KEK[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]