[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/otaku/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1630842894646.png (1.92 MB, 1087x839, Screenshot_1.png)

 No.65

Buradaki yemeklerin adlarını bilen var mı?

Ekran görüntüsü lady vengeance isimli bir güney kore filminden alındı. Yemekler güney kore yemekleri yani.

Bilse bilse Animeciler bilir diye buraya açtım kusura bakma admin.

 No.66

>güney kore
>animeciler
>reddit spacing

 No.67

Bir tanesine pilav diyorlar türkçe, kalanını anonlar tamamlasın.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]