[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/otaku/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1630774138905.png (1.19 MB, 640x960, ClipboardImage.png)

 No.49

overrated ve underatted animu tartışma tiradı.

benim en underrated bulduğum Nourin. şu ana dek izlediğim en iyi mizaha sahip olabilir. karakterleri, comfy atmosferi ve esprileri muazzam. tabsiye ederim :3

 No.50

File: 1630776383298.png (695.76 KB, 1386x778, 2021-09-04_20-18.png)

steins gate overrated fikrimi değiştir

>animenin tamamı tahmin edilebilir, moeka'nın FB ajanı oluşunun daha 4. bölümden belli olması gibi

>bu ""ters köşelerini"" seyirci salakmış gibi şaşırma sahneleriyle lanse ediyor
>animenin tamamı karakter dünyayı kurtarmak yerine yan karakterlerin sorununu çözmekle uğraşıyor
>protagonist gereksiz yere ağlayıp duran güçsüz bir ahmak

 No.53

>>50
gintamayı top 10'da gördüğümden beri myanimelist ranklarına şaşırmıyorum
iyi animeydi ama kesinlikle 9.14 skoru ve 4. sırayı hak etmiyor.

 No.55

>>50
>animenin tamamı karakter dünyayı kurtarmak yerine yan karakterlerin sorununu çözmekle uğraşıyor
Şu cümlede duyabilecek kulaklara, anlayabilecek beyinlere öyle bir ibret var ki.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]