[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/otaku/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1653413094717.jpg (336.65 KB, 2560x1440, vn_stack.jpg)

 No.353

görsel roman battlestation'ımı rateleyin anonlar

 No.354

File: 1653449226632.jpg (1.19 MB, 2560x1440, DCIM_20222K.jpg)

KEK/10

ama internet kafede izlemekle boy ölçüşemez

pos:
>pek yok

cons:
<"amınakoyduğuma bakın internet kafeye gelmiş çizgifilm izliyor"

 No.355

File: 1653526110485.png (1.14 MB, 1649x2048, 2cdd93a2690d5e7b1e5e8acff3….png)

>>354
>internet kafede anime izlemek
>t.

 No.356

>>354
vaxxxxxxxx evde bilgisayarın mı yok

 No.358

File: 1653628513615.jpg (592.75 KB, 1263x720, haibaneNkancolle.jpg)

al sana gerçek battlestation

 No.359

File: 1653728053759.jpg (95.92 KB, 1280x960, IMG_20220528_115255_985.jpg)

>>358
>kantai collection
bazlı/10

>>354
>internet cafe pro
bazlı/10

>>353
>nekopara dlsite edition
>hacışakir pro
bazlı/10

yine de televizyondan izlemek en bazlısıdır. laptop ekranı ne yav.

 No.360

File: 1653919520991.jpg (690.49 KB, 1471x1200, telefon.jpg)

>>359
biramı tut

 No.361

>>360
o kaç yıllık telefon *mına koyayım

 No.362

>>361
galaxy j200h. Param mı var ki yeni bir telefon alayım anon.

 No.363

>>362
bilgisayarında mı yok çük kadar ekrandan izliyon

 No.364

File: 1654123028253.jpg (174.24 KB, 1080x1080, s.jpg)

>>363
günde 18 saat oturmaktan götüm ağrıyor. Play Store'da steam link diye bir uygulama var, oyunu bilgisayarında çalıştırıp aynı wifi'ye bağlı telefonuna monitörlüyor ve telefonunda oynayabilmeni sağlıyor. Görsel romanlardan tut war thunder'a pek çok oyun halihazırda telefonda oynanabilmek üzere optimize edilmiş, çok bilinmeyen ama baya keyifli bir özellik.
https://store.steampowered.com/remoteplay_phone/

 No.366

>>364
yaşıyosun bu hayatı

 No.370

File: 1655119247406.png (815.62 KB, 605x913, 061314.png)

>>359
>televizyondan izlemek en bazlısıdır. laptop ekranı ne yav.
daha fazla katılamazdım anon
ayrıca sefil öğle yemeğimi ratele (tonbalığı+erişte)

 No.371

File: 1655167106306.jpg (145.86 KB, 1280x754, pc.jpg)

tiraddaki tek GERÇEK savaşistasyonunu ratele kereste

 No.372

File: 1655225087988.png (477.59 KB, 620x474, 1643584291958.png)

>>353
>görsel roman
neler oynuyorsun?

 No.373

File: 1655312949041.png (1.34 MB, 1200x864, ClipboardImage.png)

>>371
bıyıkların sarardı mı tütüncü anon

 No.374

>>373
sorma anon, sakalım da bıyığım da sarardı. Bazen bıyıklarımı yaladığimda garip metalik bir tad alıyorum. Ağız kanseri olmam çok sürmez gibi hissediyorum. Yine de sigaraya aylık 850 lira vermektense 70 lira vermek iyidir. Bu yaz bırakmayı deneyeceğim.

 No.375

>>374
elde sarıyosan makine al filtrele iç anonum sakal bıyığı berberler halleder

 No.376

File: 1655358818195.jpg (618.64 KB, 2304x1728, IMG_20220616_075043.jpg)

コメントはない! (☆/>u</)

 No.377

>>376
admin mi bu? site emin(sissy) ellerde maşAllah.

 No.378

>>377
hyr bu /tr/de postlayan 2d kızlara kumlayan animechi

 No.379

File: 1655366358301.png (401.76 KB, 850x674, ClipboardImage.png)

>>376
Linux tiradında nasıl koyduk

 No.381

File: 1655513688520.png (242.29 KB, 640x640, ClipboardImage.png)


 No.382

>>376
götüm çok fena yandı inşallah kalp hastası olursun da götümü bir daha yakamazsın

 No.383

File: 1655750620677.jpg (1014.36 KB, 835x941, illust_59788730_20190119_0….jpg)

>>353
10/10

>>358
7/10

>>359
5/10

>>360
3/10

>>370
0/10

>>371
KEK/10

>>376
GOD TIER/10

efsane tirad btw[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]