[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/otaku/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1652470201212.jpg (229.86 KB, 766x1099, 0b55c2909af9ba5c18cf5e3afa….jpg)

 No.344

Bitirmek üzereyim anonlar, okuduğum en iyi ve ilk manga. Tachiyomi üzerinden okuyorum ve 25. bölümdeyim (Millennium Falcon Arc: Holy Evil War Chapter)

Bölüm listesi
https://berserk.fandom.com/wiki/Releases_(Manga)

İzleme sırası
https://www.cbr.com/berserk-every-anime-adaptation-chronological-order/

 No.345

File: 1652470411919.jpg (334.21 KB, 1280x720, maxresdefault.jpg)

>>344
Bu sikik şeye neden başlayayım diyorsanız şu videolara göz atın
https://www.youtube.com/results?search_query=nihilism+of+berserk

 No.346

File: 1652487837141.png (141.55 KB, 980x301, ClipboardImage.png)

Ben de mangasına başlamıştım bir dönem ama yoğun zamanlarım olduğu için devam edemedim, bunun yerine tüm adaptasyonlarını izledim.

Öncelikle 90'lı yıllarda çıkan yapıt kesinlikle muhteşem. Animesini izlemeden mangasını okuyanlara adaptasyonun rengini, seslerini kaçırdıkları için üzülüyorum. 2016 yapıtının rezalet olduğunu zaten duymaya ihtiyacın yok. Ama öte yandan golden arc isimli 3 bölümlük bir remake var. Yine mangadaki ilk arc'a kadar işliyor, hikayeye çok daha sadık ve görseller muazzam. 90'lı yıllarda çıkan adaptasyona kıyasla ayrıca eclipse'ten sonrasını da işliyor. Oturup 3 filmi de izlemek zorunda değilsiniz ancak en azından eclipse ve sonrasını izlerseniz kesinlikle pişman olmazsınız. Tek kelimeyle muazzam.

 No.347

File: 1652493760628.png (95.85 KB, 631x614, resim_2022-05-14_040231288.png)

>>344

>bitirmek üzereyim anonlar


bitirince sonu nasılmış bize de söyle

 No.348

File: 1652495090772.png (106.06 KB, 386x284, ClipboardImage.png)
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]