[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/otaku/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1649422058540.jpg (377.03 KB, 1530x2048, Priconne Kiruya ep 8 4-09.jpg)

 No.329

kyaru'ya aşık olmayı nasıl durdurabilirim?

 No.330

File: 1649422139007.jpg (56.37 KB, 850x601, karyl_princess_connect_dra….jpg)

çok tatlı!

 No.331

File: 1649422173468.png (1.09 MB, 1280x720, 1642374017190.png)

tsundere yüzünü seviyorum

 No.332

File: 1649422587753.jpg (66.17 KB, 550x778, megumin468.jpg)

bilmiyorum anon, ben de megumine aşık olmayı durdurmaya çalışıyorum

/otaku/ çizgi eş edisyonu

 No.333

File: 1649434171928.jpg (599.34 KB, 900x1500, 1649422453158.jpg)

>>332
megu cuteee
ancak sadece karşı koyamıyorum kyaru

 No.337

>>329
Icinizden biri şöyle giyinip foto atsa da oğlan amınıza otuzbir patlatsam[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]