[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/otaku/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1640799485764.jpg (41.71 KB, 1000x994, 1640793386229.jpg)

 No.258

>/jp/ klonu
>Strict no 3DPD policy

 No.259

gerçek kızlar gerçek değildir.

 No.260

>>259
Bazlı ve kırmızıhaplı.

 No.261

File: 1640904654099.jpg (158.2 KB, 640x640, IMG_20210809_010857_355.jpg)

mantıklı

 No.282

umarım burada gerçek kızlarla arkadaş olan yoktur.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]