[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/otaku/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1628363844212.jpg (1.29 MB, 1383x1037, sahil fumo.jpg)

 No.16

ikihu temalı genel /comfy/ tiradı

 No.17

File: 1628367031078.jpg (47.43 KB, 604x453, 1623658853427.jpg)

>>399
touhou işte

 No.18

>>401
neden kereste.moe kullanan anonların resimlerini postladın?

 No.19

File: 1628398085054.jpg (170.22 KB, 1600x1067, türk reimu.jpg)

>>403
belki /b/'deki çöp şizolaşmış vayfulardan geliyordur

 No.20

File: 1628401589111.png (38.45 KB, 234x263, _dd418cf4c56e258d79892cac….png)

>>19

>halı üzerine idrar yapıyorum ve yere bok…

 No.21

File: 1628404100857.png (341.09 KB, 415x739, ClipboardImage.png)

>>20
Su Cirno'yu siggmeden bu dunyadan gidecegim gercegini kabullenemiyorum.

 No.22

File: 1628409825517.png (719.48 KB, 880x1159, ClipboardImage.png)

>>407
zannetmiyorum.

 No.23

File: 1628422384555.png (381.91 KB, 922x989, 18.png)

>>21
ewd, ne olmuş?
>>21
ikihular siggilmek için değil, sevilmek için yaratılmışlardır

 No.24

File: 1628635015076.gif (234.37 KB, 500x375, ZqYFZx.gif)


 No.25

File: 1628636448256.jpg (445.12 KB, 720x928, 1624601010663.jpg)

wine'da touhou çalıştırdığımda nedense konuşmaların onda birinde biriki karakterde mojibake oluyor. bunun çözümü var mıdır?

 No.26

File: 1628637989197.gif (214.53 KB, 350x350, download.gif)


 No.27

File: 1628674627169.png (106.47 KB, 606x474, 1334899112306.png)

>>25
>Running a Touhou game is done the same way, except you might want to specify your locale when running Wine, so your game will be run in Japanese to prevent some serious mojibake. This can be done by adding LANG="ja_JP.UTF-8", or LC_ALL="ja_JP.UTF-8", in front of your command to run Wine.
https://en.touhouwiki.net/wiki/Running_in_Linux_and_Mac_OS_X

 No.28

File: 1628676939930-0.png (398.52 KB, 552x714, Ekran Alıntısı04.png)

File: 1628676939930-1.png (487.32 KB, 543x875, Ekran Alıntısı08.png)

File: 1628676939930-2.png (559.74 KB, 541x931, Ekran Alıntısı09.png)

>>27
denemez olurmuyuym anon. Zaten o söylediğin işlem anladığım kadarıyla "serious" mojibake için (oyun japonca hiçbir şey gösteremediğinde). Garip olarak hep ikili geliyor, çoğu zaman da cümle sonu yada başı. Belki Japonca lokalimde birkaç karakter eksiktir, daha fazla araştırmak için internetten oyunun diyaloglarına bakacağım, ne eksikmiş diye

 No.29


 No.30

File: 1628682735524.jpg (60.38 KB, 375x600, 15.jpg)

>>29
ne oldu anon, neden kedi yüzü atıyorsun?

 No.31

File: 1628685910147.png (528.76 KB, 1200x960, KsVEdnZ.png)

acaba 2hu gızlaru nasul kokardı :3333

 No.32

File: 1628686636176.png (219.25 KB, 645x773, ClipboardImage.png)


 No.33

File: 1628689384870.jpg (41.19 KB, 436x600, e64173791214ee5c7336298d6c….jpg)

>>31
neden aklınızda var sürekli sapıklık,
bilmiyor musunuz ikihu kızları sevmelik ve sarılmalık?
Yaptığınız sadece ahlaksızlık,
sonraki Dünya'da sonsuz acıya cezalık.

 No.34

File: 1628694934673.jpg (95.51 KB, 640x553, 2hu.jpg)

>>33
kaguyayı sakuyayı reimuyu
koklamak istiyorum yalnızca

onlar olduğumu hayal ederek
kokluyorum kendimi amansızca

elbet rabbim kavuşturacak bizi
bir gün tekrar gensokyoda

çünkü ne zaman atsam şizofreni hapımı
kayboluyorlar yanımdan

 No.35

File: 1628697764388.jpg (153 KB, 640x480, 不老死.jpg)

>>34
Rab touhou kızlarını yaratmış,
Ademoğlu'na ibret olmaları için

Rab Gensoğkyoğ'yu yaratmış,
yaradılışlarına bahçe olması için

Rab Reymü'yü yaratmış,
yaradılışlarını korumak için

Rab şizo haplarını yaratmış,
hepimizin alması için

 No.36

File: 1628700038153.jpg (662.83 KB, 750x1000, shy_2hu2.jpg)

>>34
2 hafta duş almamış imaj board sıçanı gibi koktuğumu mu ima ediyorsun? ç-çok kabasın anon-kun!

 No.37

File: 1628807243039.jpg (65.54 KB, 550x364, alchol.jpg)


 No.38

File: 1628983870650.jpg (313.78 KB, 960x720, 1620615593200.jpg)

the 2hu thread is not dying

 No.39

File: 1629037612095.jpg (65.37 KB, 600x840, 11.jpg)

>>38
konu açın da lafın belini kıralım tirad aksın

 No.40

File: 1629039027389.png (300.6 KB, 700x700, ClipboardImage.png)

neden hiç esmer tohou kızı yok?
artık esmer 2hu karakterlerinin vakti geldi

 No.41

File: 1629039667006.jpg (361.36 KB, 1019x1296, esmer çirno.jpg)

>>40
Baykal Çiranoğlu (baka chiruno) var ya

 No.42

File: 1629041423381.png (202.02 KB, 350x498, ClipboardImage.png)

>>41
doğru ya, şaka maka ilk ilüstrasyonlarında cirno shitskin ;3

 No.43

File: 1629639577034.jpg (49.3 KB, 600x720, DW1iX5sW0AApN8R.jpg_orig.jpg)

where are all my based 2hu posters?

 No.44

File: 1629658940397.png (564.09 KB, 700x850, 1629590323227.png)

>>43
her halde gensoukyou'ya gitmenin bir yolunu bulmuşturlar

 No.45

File: 1630746248611.jpg (3.86 MB, 4021x3096, fumo (2).jpg)

fumoya 45 benjamin + gümrük vergisi + kargo bedeli verilir mi?

 No.46

>>45
benim jabunya'da tanıdığım vardı, gümrük vergisi+kargo ödemedim, paşa paşa getirttim. Bu sene Kaguya alacaktım fakat oluşan otizimden kaçırdım
t. resimdeki Youmu'nun sahibi

 No.47

File: 1630766559343.png (1.01 MB, 1200x900, ClipboardImage.png)

>>45
hangi fumo olduğuna bağı

 No.48

File: 1630770040636.jpg (1.54 MB, 2016x1512, fumo (6).jpg)

>>47
2hu değil 2hum zaten var

 No.88

File: 1631103602234.png (973.41 KB, 850x1202, 1630664022899.png)

Okuu'nun yumurtasının tadı acaba nasıldır?

 No.89


 No.97

File: 1631196733449.jpg (350.85 KB, 800x1061, cirno (5).jpg)

⑨ / ⑨

 No.98

File: 1631198395079.png (339.53 KB, 600x600, ClipboardImage.png)

>>97
oha hakikaten o gün gelmiş

CİRNO GÜNÜNÜZ KUTLU OLA ANONLAR

 No.99

File: 1631198676706.jpg (66.67 KB, 640x426, 9-eylul-izmirin-kurtulusu-….jpg)


 No.100

File: 1631198856048.png (439.01 KB, 900x917, cirno (8).png)

>>99
keşke yunan galip gelseydi…

 No.101

File: 1631199066326.png (29.28 KB, 452x320, 1 (19).png)

>>100
Baykal Çiranoğlu (Baka Çiruno) hepimizin bildiği gibi turancı. Neden seninkisi gibi enik gavat fantazileri olsun ki?

 No.102

File: 1631199424175.jpg (143.95 KB, 567x561, cirno (3).jpg)

>>101
>t*rancılık

 No.103

File: 1631199812208.jpg (29.47 KB, 480x480, 1631182191098.jpg)

>>102
Çirnonun süperçocuk ciminötron olduğunu idda eden yok zaten

 No.104

File: 1631202083096.gif (84.9 KB, 299x320, 3c0.gif)

>>101
>Baykal Çiranoğlu

 No.105

cirnoyu siktim öldü malesef

 No.106

File: 1631204905076.png (18.05 KB, 280x277, 1631192029565.png)

>>104
Tengri'nin kızı gök mavisi!
>>105
sikin yok, imkansız

 No.107

File: 1631206674649.jpg (162.26 KB, 601x1098, cirno (21).jpg)

cirno'nun çıplak vücudu…

 No.108

File: 1631207025197.png (16.49 KB, 122x92, Ekran Alıntısı10.png)

>>107
ni~to'nun tatlı yüzü…

 No.109

File: 1631207234403.jpg (79.06 KB, 659x577, cirno (17).jpg)

yalayamadık

 No.110

File: 1631207462473.jpg (132.16 KB, 900x1245, kaguya (50).jpg)

>>108
neet kızların vücutları böyle mi oluyor?

 No.111

File: 1631207867675.png (164.86 KB, 370x379, 1630957351897.png)

>>110
memeler çok büyük

 No.112

File: 1631207970259.jpg (534.83 KB, 1200x1047, kaguya eirin.jpg)

>>111
evet, ve?

 No.114

File: 1631208613442.png (43.23 KB, 393x363, 1 (114).png)

>>112
neet prensesin memelerinin küçük olması lazım

 No.117

File: 1631222892290.jpg (27.49 KB, 720x541, 56713046_1555479594586071_….jpg)

>>114
ne derseniz deyin ideal neet waifu vücudu bu

 No.118

File: 1631223168847.gif (Spoiler Image, 1.73 MB, 960x720, mya nee.gif)

>>117
katılıyorum

 No.209

File: 1636690901920.png (301.47 KB, 387x395, 1636645712526.png)


 No.210

File: 1636804154031.png (55.57 KB, 1297x674, Ekran Alıntısı1270.png)

Akyuu neden bu kadar tatlı?

 No.211

File: 1637218522803.jpg (239.58 KB, 1280x720, youmu (16).jpg)

youmu

 No.212

File: 1637218634212.jpg (657.32 KB, 1600x900, youmu (15).jpg)


 No.213

File: 1637218737305.jpg (4.14 MB, 5128x4400, youmu 2b.jpg)


 No.215

>>214
zaten o anon, editlenmiş.

 No.234

File: 1638541194347.webm (2.65 MB, 720x480, 1636332146468.webm)


 No.235

>>214
orospuya bak be süt gibi

 No.242

>>213
uooh

 No.243

File: 1639248821768.jpg (84.21 KB, 637x431, 1638727071114.jpg)

ölü board yoktur az touhou vardır

 No.293

File: 1642972946222.jpeg (20.09 KB, 555x553, cs.jpeg)

cirnoyu sert siktim öldü.. malesef…

 No.294

File: 1643039719910.png (120.51 KB, 337x227, 063e58089680b60c6e6c6e509a….png)

>>293
güzel miydi en azından?

 No.311

File: 1643928640086.jpg (Spoiler Image, 980.89 KB, 1720x2400, e07de182b25d147007c862b606….jpg)

>>294
ikimiz de orgazm olduk :3

 No.312

File: 1643991366308.gif (356.48 KB, 320x180, 1643134425911.gif)

>>311
pipine sağlık anoncum

 No.313

File: 1644008368289.png (49.38 KB, 771x604, tewi (4).png)

eyw tavşan kardeş

 No.314

File: 1645525673246.png (87.65 KB, 431x548, 1645494141432.png)

pls add me on discord my tag is literallyremilialolinotatranny#5337 and join my discord server "loli cunny utopia" we have main channel for new people and lots of voice chat friendly and comfy send lewds or cutes haha whatever's your preference we play soku tourney and fortnite occasionally /jp/ raid haha won't that be fun? always adding new friends warm and newfriend-friendly and always chatting after I get off work at 1:00 we have huge touhou population lots of lewds and cutes shared haha just no mean comments pls or I'll have to mute you, no drama either, in loli cunny utopia we're all frens keep it warm and comfy (and cute!) and just wait until you hear my cute voice haha looking for bf btw preferably big bf into bdsm who thinks my voice is cute (even more than everyone does) you'll like how I look in my Remilia dress biological female, ready for fun and pls make me special in front of my discord friends I'm server admin so everyone already likes me but sometimes it's lonely, anyway I'd love a bf and I'd love more newfriends on my discord, it's a great comfy time we share 2uhu vids and memes, but mostly cute from danbooru also tomorrow I'm streaming PoFV so hurry up and join the frens I'm going for insane 1cc, twitch account is "RemiliaxxxRemilia", we're ready for newfriends who want fun times and comfy talks already 135 members! but also pls add me when you join looking for private chat friends, ex bf blocked me join for touhou memes and vidya fun

 No.315

File: 1645568093065.gif (1.74 MB, 480x270, ClipboardImage.gif)

>>314
copypasta olduğunu anlamam güzel bir dakikamı aldı 9/10

 No.317

File: 1645575308865.jpg (1.06 MB, 1092x1080, where_schiz_belongs.jpg)

>>314
meds now

 No.319

File: 1645641862181.jpg (379.02 KB, 600x600, 1644287245534.jpg)

>>315
>>317
ikihu at

 No.320

>>319
kendini damdan at touhoutranny

 No.321


 No.322

File: 1645815208162.png (682.11 KB, 750x725, 1645769791280.png)


 No.325

File: 1645815621829.gif (2.08 MB, 498x277, 1639507846449.gif)

tirad/ikihu zaten öldü

 No.326

File: 1645876648795.png (175.05 KB, 360x450, W32-shoerec.png)
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]