[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1668445839541.jpeg (80.57 KB, 600x445, beingbad.jpeg)

 No.285

Amerika'da bile çok az bilinen, Bokistan'da ise hiç bilinmeyen bir FRP serisi, tavsiye ederim. 90'ların sonunda "Exile" adıyla piyasaya sürülüp sonradan Avernum adı altında remake versiyonları çıkmış, hatta ilk üç oyunun re-remake versiyonları da çıktı sonradan, üçüncü oyununki 2018'de çıktı mesela. Bir de oyunun senaryosundan bağımsız spin-off serisi var adı "Blades of Avernum", bunda da kendi senaryonu üretip veya başkalarının ürettiği senaryolardan birini indirip oynayabiliyorsun. Orijinal seri (remake'leri saymazsak) altı oyundan oluşuyor, senaryolarını özet geçeceğim (bir kısmı oyun içinde canon, yani bir önceki oyunda saf değiştirip ölmemesi gereken kişileri de öldürseniz bir sonraki oyunda tekrar ortaya çıkıyorlar, veya tam tersi öldürmeyip yanında savaştığınız gruplar bir sonraki oyunda ölmüş olabiliyor):

İlk oyun: İmparatorluk topraklarından Avernum adındaki bir yeraltı şehrine sürgün edilmiş bir grubu yönetiyoruz. Amacımız Avernum'u tehdit eden slith (yarı insan yarı kertenkele ırk), nephil (yarı insan yarı kedi ırk) vb. unsurları yok edip, yeryüzüne yani imparatorluk topraklarına giden gizli geçidi bulup bizi sürgün eden imparatordan intikam almak

İkinci oyun: İmparatorun ölümünden sonra Avernum'a topyekün savaş açılıyor ve ayrıca ana şehirleri birbirinden ayıran sihirli bariyerler ortaya çıkıyor. Amaç işgalci imparatorluk ordularını geri püskürtüp başlarındaki archwizard Garzahd'ı öldürmek, bunun için de yukarıda bahsettiğim bariyerleri yaratan "Vahnatai" adındaki bir uzaylımsı ırkla ittifak kurmanız gerekiyor.

Üçüncü oyun: Avernum'dan imparatorluk topraklarına elçi olarak gönderilen bir grubu canlandırıyoruz. İkinci oyunda Vahnatai ırkından güçlü bir büyücü aslında insanlardan nefret eden ve bize de sırf Garzahd'tan intikam alabilmek için isteksizce yardım eden biri, bu oyunda ise iyice kayışı koparıp imparatorluk topraklarına monster plague'lerle saldırıyor ancak olan masum insanlara oluyor. Amaç bu plague'lerin kökünü kurutup kimin işi olduğunu bulmak

Dördüncü oyun: Üçüncü oyunda eline verdiğimiz Vahnatai büyücüsü bu sefer "Siz hainsiniz" deyip Avernum'a şehirlerde paranoya yaratan güçlü hayaletlerle saldırıp imparatorlukla Avernum arasındaki barış ortamını bozuyor. Ayrıca kendine "loyalist" diyen bir başka grup da ilk oyunda ölen imparatorun ardından tahta geçen kızının barış ortamı sağlamasından rahatsız olup Avernumluların başının komple ezilmesi için uğraşıyor. Amaç bu kafayı kırmış Vahnatai büyücüsüyle loyalistleri yenmek.

Beşinci oyun: Dördüncü oyundaki loyalistler kraliçeye suikast düzenliyor ve Avernum'un kuzeyindeki şimdiye kadar ayak basılmamış topraklara kaçıyor. Bu oyunda Avernum'a casusluk yapmak için gidecek gruba ikmal götürecek bir grup imparatorluk askerini canlandırıyoruz fakat zamanla o casus grubu biz oluyoruz ve orijinal Avernum'dan kaçmış, imparatorluktan nefret eden paranoyak halkla muhatap oluyoruz. Amaç kraliçeye suikast düzenleyen loyalistleri ortadan kaldırmak (isterseniz onlara katılabilirsiniz de ama senaryoda canon değil haberiniz olsun).

Altıncı ve son oyun: Avernum'da kıtlık baş gösteriyor, zira temel besin maddesi olan mantarlarda "Blight" adında bir virüs beliriyor ve Avernum tekrar paranoyaya sürüklenip bir parça yemek için her şeyi yapabilecek hale geliyor. Ayrıca taaaa ilk oyunda liderlerini öldürdüğümüz kertenkelemsi slith ırkı bu zayıflığı fırsat bilip Avernum'a tekrar savaş açıyor. Amaç Avernum ile imparatorluk arasındaki ticaretin sağlandığı bozuk portalı onarmak, slithleri def etmek ve Avernum'un başına güçlü bir lider geçebilmesini sağlamak.

 No.286

0 amcık elemana napar 😂

 No.287

kaliteli gönderi anon, takdir ediyorum

 No.288

ben bu tarz sadece ultima biliyodum, onu da oynadın mı?

 No.290

File: 1668510046258.jpg (406.23 KB, 2448x3264, 20220903_013452.jpg)


 No.291

File: 1668809443857.png (2.85 MB, 1446x1416, 1668658244661533.png)

ortadoğu gibi ak47
avernum ishalistan era

 No.301

guzel gozukuyor. bulup deneyecegim op[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]