[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/hell/ - Dijital Gazino

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1679619674350.png (34.42 KB, 404x316, ClipboardImage.png)

 No.5533[Reply]

BKM (Büyük KÜRT Malafatı)


File: 1679511805705.png (409.2 KB, 736x715, ClipboardImage.png)

 No.5532[Reply]

YUKONLU PİÇLER HEP BENİ GÖZLER
YUKONLU PİÇLER HEP BENİ GÖZLER
YUKONLU PİÇLER HEP BENİ GÖZLER
YUKONLU PİÇLER HEP BENİ GÖZLER
YUKONLU PİÇLER HEP BENİ GÖZLER
YUKONLU PİÇLER HEP BENİ GÖZLER
YUKONLU PİÇLER HEP BENİ GÖZLER
YUKONLU PİÇLER HEP BENİ GÖZLER
YUKONLU PİÇLER HEP BENİ GÖZLER
YUKONLU PİÇLER HEP BENİ GÖZLER
YUKONLU PİÇLER HEP BENİ GÖZLER
YUKONLU PİÇLER HEP BENİ GÖZLER
YUKONLU PİÇLER HEP BENİ GÖZLER
YUKONLU PİÇLER HEP BENİ GÖZLER
YUKONLU PİÇLER HEP BENİ GÖZLER
Post too long. Click here to view the full text.


File: 1678739239787.jpg (1.74 MB, 3024x4032, maddybae5-2021-11-08-22687….jpg)

 No.5513[Reply]

bu hanginiz?

 No.5514

Hangimiz derken? Göt mü yarak mı koçum?

 No.5515

>>5514
göt

 No.5516

File: 1679069469546.gif (3.69 MB, 600x627, 1679069327206334.gif)

BBC'ye köle olurum köle

 No.5517

File: 1679071562078.png (985.25 KB, 799x1148, 1679070078742950.png)

sex istiyorum

 No.5531

>>5517
domal abimFile: 1678312903278.png (555.88 KB, 1280x720, ClipboardImage.png)

 No.5474[Reply]

moruq o kadar büyük sıçtım ki BOK kokusu bütün evi sardı camları açmak zorunda kaldık

 No.5530

gerçek alfalar sıçmaz içinde tutarFile: 1679214288863.mp4 (841.27 KB, 320x568, ssstwitter.com_16792142028….mp4)

 No.5518[Reply]

Verse vurur muydunuz lan animeci şüşgolar?
6 posts omitted. Click reply to view.

 No.5525

File: 1679235527216.mp4 (1.26 MB, 576x1024, oYbLeKSABgBDh9QmLAndJjos3Q….mp4)


 No.5526

>>5524
Hanoniçeyi çağırın buraya

 No.5527

>>5525
çok garip. ne bu böyle anonlar?

 No.5528

File: 1679238774671.png (394.64 KB, 648x473, ClipboardImage.png)

>>5527
kültür karmaşası 21. yüzyıl kadını toplumun geldiği son nokta...

 No.5529

/a/nime degilFile: 1678629205186.png (298.34 KB, 640x360, ClipboardImage.png)

 No.5503[Reply]

şöyle dolu dolu bir götü kucağımızda hoplatamadık ak47
3 posts and 1 image reply omitted. Click reply to view.

 No.5507

intihar yakıtı

 No.5508

valla buna sabahtan 5 çiğköfte dürüm yedireceksin akşam da paso sikeceksin

 No.5509

>>5505
tıklamadım zoruqquue

 No.5510

>>5505
daha fazla

 No.5511

>>5505
suicidefuelFile: 1678656359774.png (213.57 KB, 400x600, ClipboardImage.png)

 No.5486[Reply]

sistemi en iyisiymiş, hera harbi geriymiş.


File: 1678653459069.png (808.35 KB, 960x960, ClipboardImage.png)

 No.5487[Reply]

 No.5488

File: 1678654799691.mp4 (6.32 MB, 720x1280, VID_20221218_004136_329.mp4)

kayıp mı ettiler?File: 1678388011070.jpg (21.88 KB, 600x439, aaaaa.jpg)

 No.5479[Reply]

Yusuf Yıldız HAAAAAAAAA

 No.5485

File: 1678652100816.jpg (28.81 KB, 512x512, yusuf yıldız.jpg)

Yusuf Yıldız PepeFile: 1678633057997.jpg (525.22 KB, 1080x1344, IMG_20230311_182248.jpg)

 No.5489[Reply]

8 posts and 2 image replies omitted. Click reply to view.

 No.5498

>>14273
saat erken daha ;)

 No.5499

File: 1678643506020.png (963.8 KB, 2000x2000, ClipboardImage.png)


 No.5500

File: 1678647809975.png (213.1 KB, 505x563, mahmood.png)


 No.5501


 No.5502

>>5500
You can do the mahmood shaker, huh? The mahmood shaker; gimme the mahmood shaker, dude, shake your ass! Take your hands off it and shake that shit. Pull your shirt up, I know you can shake it, shake it! Yeah that's some mahmood ass right there.Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]