[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/meta/ - İstek, Öneri ve Şikayet

Unconstructive posts are not welcome
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz

[Katalog]

File: 1674498948530.png (47.7 KB, 255x85, ClipboardImage.png)

 No.1803[Reply]

MOOOOODS!!!!!!!!
7 posts omitted. Click reply to view.

 No.1811

>>1810
evet onun yerine beton kamal'ın putuna tapalım bu ülkeye aydınlanma ancak öyle gelir.

 No.1812

>>1811
buuu!!! çok fazla bu!

 No.1813

>>1811
MOOODSS ŞUNU KALDIRIN PUT KOYUN MOOOOODS CİDDIYİM

 No.1814

#kaguya #mods kaldırır mısınız?¿

 No.1815

kalkmıyorFile: 1673803072513-0.png (42.08 KB, 300x100, 1673790705628.png)

File: 1673803072513-1.png (41.22 KB, 300x100, 1673786365302.png)

 No.1797[Reply]

w

 No.1801

hepsi eklendi

 No.1802

>>1801
bununla değiştir istersen >>>/int/228File: 1668191040635.png (672.2 KB, 700x763, ClipboardImage.png)

 No.1690[Reply]

Admin fit+fa açabilir misin ? Çok girilmese bile 4-5 anon devamlı aktif tutarız, öyle bi ortam olur ki sırf board için katılan yeni anonlar bile olur
12 posts and 4 image replies omitted. Click reply to view.

 No.1720

Resmi bir açıklama istiyoruz /sig/+/pol/ neden açılmıyor!

 No.1721

>>1720
lütfen ikisini de açmayın. oluşacak yarak kürek kitleyi düşünebiliyorum.

 No.1722

>>1721
/tr/'yi dışarı çıkarırsak ikisinden de mükemmel içerikler çıkartabiliriz

 No.1733

>>1721
tüm gün anime izleyip cips yiyip götünü büyütmekten vaz geçince yarrak kürek olunmuyor kOÇum.

 No.1798

neden hiçbir talep olumlu olumsuz cevap almıyor amına koduğumun ruslarıFile: 1673079514982.png (70 KB, 1200x1027, ClipboardImage.png)

 No.1792[Reply]

Arapça karakterle yazamıyox dilimizi yasakladınız camilrt ahır oldu :-DD
Arapça karakterle yazabilelim

 No.1793

osmanlı türkçesi öğrendim ama adam akıllı klavyesi bile yok

 No.1794

/tevhid/ açın

 No.1795

File: 1673112995133.jpeg (65.76 KB, 452x678, images (1) (24).jpeg)
File: 1672851545217.gif (978.07 KB, 575x360, 1672480550015472.gif)

 No.1791[Reply]

gifler otomatik oynasın


Delete Post [ ]
Previous [1] [2] [3]
| Catalog
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]