[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Resimler kısa süre içinde restore edilecektir

File: 1636790118680.png (769.14 KB, 1052x1342, 1492832377473.png)

 No.255

merhaba!
temel seviyede c bilen birinin kendini c'de gelistirmesi icin ingilizce/turkce kitap onerileriniz nelerdir?

 No.257

File: 1636798981936.gif (1.33 MB, 498x280, tttttttt.gif)

Ben de python öğrenip ai konusunda kendimi geliştirmek, ardından da rust öğrenmek istiyorum. Sıfırdan web sitesi tasarlamak için en iyi dil hangisidir? Bana neler önerirsiniz?

Hadi bu tirad programlama dili tiradı olsun!!! ^_^ :3

 No.258

>>257
olsuwnnn ^°^

 No.259

File: 1636809308192.jpg (189.61 KB, 1080x966, IMG_20211031_205856_389.jpg)

>>257
web sitesi, python ve rust ha
maymun iştahını beğendim anon.

>sıfırdan web

başlangıç için konuşmak gerekirse bir kere öncelikle html ve css'e bir de tercihen (ciddi düşünüyorsan kesinlikle) javascript bildiğinden emin olmalısın.

Html ve CSS'e başlayanlar genelde tagları ezberlemeye çalışırlar. 7 yıldır weble uğraşıyorum benim bile sık sık tagleri unutup google'lamam gerekebiliyor.

Ardından da PHP'yi öğrenmelisin. Bu kereste de pek çok forum gibi PHP tabanlı. Sonra flask, asp.net, laravel, sql devam edersin

 No.273

File: 1636900400689.png (442.82 KB, 383x499, ClipboardImage.png)

>>255
OP'taki ilintili imajdaki C referans kitabı bu programlama dilini yaratan adam tarafından yazılan, büsbütün referans içen bir kitap. Ama bir programlama geçmişine sahip olduğunu varsayıyor, C99 ve sonrasını içermediğinden eski kalıyor.

Eğer yeni başlıyorum diyorsan deisel biraderlerin How to Program C: 8th edition kitabını tavsiye ediyorum.

Eğer ille de kitap olmasına gerek yok diyorsan, benim tercihim w3'ün C versiyonu olan learn-c.org sitesi.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]