[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1669449180034.jpeg (61.88 KB, 2000x1000, aoc.jpeg)

 No.1338

yonca'dan çalıntı edition

bu yıl da eriğin hazırladığı okuduğunu anlama testlerinde yer almaya hazır mısınız? peki bu yıl hangi dili kullanacaksın ve/veya öğreneceksin, anon?
şahsen yine C++ kullanacağım; yeterince ısınmış olursam gelecek seneye, Haskell kullanmayı düşünüyorum

>Advent of Code nedir?

<https://adventofcode.com/about

lidertahtası katılım kodu:
1018735-1cb7b421

 No.1340


şuradan https://www.youtube.com/watch?v=PkZNo7MFNFg&list=WL&index=9 js öğreniyom daha test mest beynim almaz daha.

 No.1342

>>1340
bu yarışmamsı etkinliği öğrenmekte oldukları dilleri pekiştirmek için kullananlar da var anon, lidertahtalarına vs. girmeyip bakabilirsin sorulara

 No.1347

File: 1669712096204.png (33.91 KB, 637x416, ClipboardImage.png)

c++'da range pratiği için geçen seneden sorular çözüyorum, bu gün 4'ten, reyleyin

 No.1352

15 dakika kaldı anonlar, kimse yok mu :(

 No.1353

>>1347
anon ne yazdığını bilmiyorum ama hayatımda gördüğüm en kafa karıştırıcı kod olabilir bu. neden geleneksel ve OKUNAKLI yazmadın bu kodu? ayrıca bu vector of vector of vector of i32 nedir??????

şu c++ testlerinde kafa siken sorular gibi bir şey olmuş. fwd_to_str nasıl bir sözdizimi ayrıca niye auto a kullanırken k | l | m... diye ayırdın?

koddan hiç bir şey anlayamadım ama auto dizimini ve obje pass'ını iyi yazdığın için ve havalı gözüktüğü için sana 6/10 veriyorum.

koddan anladığım kadarıyla string olarak okuduğun bir tahtadaki girdiği satır satır ayırdıktan sonra transform(?) işlemine sokup satırı vec_from_view vektörüyle her satırdaki değeri int'e çevirip gönderiyorsun ve daha sonra distance fonksiyonunda uzaklık sıfıra eşit değilse operasyonları tekrarlıyorsun??[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]