[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/kultur/ - Sanat & Edebiyat

/lit/+/his/+/sci/+/mu/+/tv/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Kuralları okumadan postlamayın


File: 1657873525282.webm (3.04 MB, 499x499, Like the Strong Wind.webm)

 No.409

Nasheed tiradı

 No.410

File: 1657873683140.webm (2.68 MB, 640x480, 1657723146168.webm)


 No.411

File: 1657874162525.webm (2.55 MB, 640x480, 1657723391833.webm)


 No.412

File: 1657921232475.mp4 (3.87 MB, 1280x720, PruqmbQddHA5gAqU.mp4)

ahrar neşidlerini bilen varsa şu videodakine bir sos alabilir miyim?

 No.420

File: 1658105042501.webm (3.6 MB, 2000x1333, 1657723476883.webm)


 No.426

File: 1658186461924.webm (14.04 MB, 850x850, untitled.webm)

en kinolardandır

 No.429

File: 1658262407236.webm (7.67 MB, 720x480, 01.webm)


 No.430

File: 1658264360142.webm (10.21 MB, 720x480, 02.webm)


 No.434

File: 1658341237525.webm (3.71 MB, 178x320, hislam_taliban.webm)


 No.435

File: 1658343473494.mp4 (8.38 MB, 1280x720, nasheed satanic.mp4)


 No.436

File: 1658345087817.webm (19.85 MB, 720x480, time_for_shada,tekbir_!_t….webm)

animeci admine özel <3
yüksek kalite versiyon: https://files.catbox.moe/0yhno8.mp4

 No.437

File: 1658362700453.jpg (646.58 KB, 884x1128, aristo_kek.jpg)

>>436
MUH-TE-ŞEM
eline sağlık anon indiril'd

 No.478

>>434
Bağımlılık yaptı.

 No.542

>>435
aslı nedir

 No.903

File: 1662250088686.webm (3.5 MB, 640x480, 1661853247002826.webm)


 No.1092

Çarpış

 No.1100

File: 1670496654786.webm (3.47 MB, 630x300, 1669986519744421 (1).webm)


 No.1136


 No.1137

File: 1673195028490.png (35.93 KB, 220x212, ClipboardImage.png)


 No.1138

>>1136
Sıçana umut olan neşid[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]