[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]

/otaku/ - Animu & Mango

/jp/ + /qa/ + /a/ + /c/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1637790514864.png (247.28 KB, 592x441, 2021-11-25_00-46.png)

 No.216

az önce berserk'in 25.bölümünü izledim. peş peşe sigara yaktım.

bitirdikten sonra kafanıza sıkmak istediğiniz seriler hakkında konuşalım.

 No.217

File: 1637791929051.png (1.53 MB, 1280x720, ClipboardImage.png)

Neon Genesis Evangelion: End of The Evangelion

ilk sezonu ilk izleyişimde seriyi overrated buldum. Hatta anlayabilmek için 2 kere daha izledim. Serinin felsefesi zaten yeterince etkileyiciydi "insanları tek bedende toplayıp yalnızlık kavramını yok etme projesi". Tek sıkıntı son bölümlere doğru bütçe yetersizliği kokmaya başlamasıydı.
buradan sonrası spoiler
İlk sezon sikindirik bir final yapınca end of the evangelion'la devam ettim.
Dünyanın yok olması, tüm insanların ölmesi, kötü/üzücü sonla bitmesi yüzünden uzun süre finalin etkisinden çıkamadım. Bir kaç kere daha izledim.

Seri sonuçta birilerinin kurgusal otuzbiri olsa da yazarın dini nosyonları iyi kullanışından mıdır, felsefesi ilginç oluşundan mıdır bilmiyorum ama şaka maka bir kaç günlüğüne depresyona girdim.

Komm Süsser Todd'u her dinleyişimde de aynı şeyi tekrar yaşıyorum
https://www.youtube.com/watch?v=zc6KUlXP--M

 No.218

File: 1637802831420.jpg (58.16 KB, 1920x1280, 79a25a69493d41a2248439e39b….jpg)

cowboy bebop, yalnızca dramatik finalinden değil o sıralar kafa dağıtmak için yavaş yavaş izliyordum bitmesine de çok üzülmüştüm

 No.222

File: 1637965456806.jpg (Spoiler Image, 1005.2 KB, 2494x1800, eva2.jpg)

>>217
>overrated
evangelion değerlendirilirken yayınlandığı yılın göz önünde bulundurulmasını hak ediyor. 1995 yılına kadar böyle bir konsept, böyle bir fikire sahip animu olmamıştı. kelimenin tam anlamıyla bir kilometre taşı.

ayrıca bu sene yayınlanan filmiyle seriye muhteşem bir nokta koydular. Kendini uzun yıllara yayan animeler genelde önceki sezonları çiğneyerek yarrak gibi uyduruk finaller yaparlar. 3.0+1.0'da ise rebuild'den itibaren herşeyin ilmek ilmek işlendiğini fark edip güzel bir ters köşe yaşıyorsun.

>bir kaç kere daha izledim

evangelion'u muhteşem kılan bu. Hem her izleyişinde yeni bir detay fark ediyor olman hem de kendini tekrar izletmesi.

saygılar[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / otaku ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta / Kurallar ]