[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/v/ - Vidya

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Adminimiz kuzu, bu akşam saat 22.00'de bir soru-cevap tiradında sorularınızı yanıtlayacak.

File: 1665667695147.png (2.21 MB, 1628x958, ClipboardImage.png)

 No.256

Tahtada oynayan varsa looking for group için burayı kullanabilirsiniz

>0.12.12.32 peç notları

https://www.escapefromtarkov.com/news/id/239?lang=en
>Rus virüsünü satın alma linki
https://www.escapefromtarkov.com/preorder-page


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]