[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1637321792108.jpg (22.87 KB, 480x360, hqdefault.jpg)

????? No.286

Terraria ve Don't Starve oyunlarını birleştirip iki oyun için de ilginç bi şey çıkarmışlar, steam'e iki oyuna da beleş update'i geldi:

https://www.youtube.com/watch?v=5ybulMdPLKY

????? No.287

>>286
güzel görünüyor steam hesabımı silmeseydim oynardım
çekerse glermz'dan izler geçerim[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]