[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/tek/ - Teknoloji

If something is free, you are the product.
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1683283209781.jpg (134.51 KB, 736x919, 9f5c37e8c0464ff2875d6ba66d….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.1719

İlk tam zamanlı iş için kabul aldım. İş için Java ve Python kullanıyor olacağım ama web uygulamaları ve RESTful endpoint geliştirme üzerinde de çalışacağım. Daha önce Javascript, NodeJS ve Splunk ile çalıştım. Hiç front-end yapmadım işin eğitim kısmının bir parçası React ve Angular öğrenmek olacak.

Okuldan seneye mezun olacağım ve ilerleyen kariyerimde C++ odaklı kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Embedded systems ve optimisation üzerinde çalışmak istiyorum ancak işe alımlara baktığım zaman ASP.Net ve C# öğrenmek, Oracle (AWS/RDS), Azure DevOps, FIX protocol, TIBCO, Solace, proprietary sockets, ADO.net... gibi teknolojilerin daha geniş bir yelpazede ve daha revaçta olduğunu gördüm.

C++'da uzmanlaşmak daha zor ve uzun alacak ama sonunda daha fazla kazançlı, ancak C#'da uzmanlaşmak daha kolay ve daha az ödese de çok fazla iş imkanı var. Sizce hangisini seçmek mesleki açıdan daha yararlı olur?

 No.1720

hayırlı olsun anon

 No.1724

File: 1683523307542.jpg (203.38 KB, 1080x1080, 1682070393442234.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>1719
C ogren.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]