[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/kultur/ - Sanat & Edebiyat

/lit/+/his/+/sci/+/mu/+/tv/
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


Kuralları okumadan postlamayın


File: 1683299042702.png (607.79 KB, 850x546, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

 No.1302

Tarifi biraz zor olucak

Zamanında Birinci Dünya savaşı'nı Almanya Weltpolitik'e göre kazandaydı ve karşımızda bi kaiserreich avrupası görüyor olsaydık, dönemin osmanlı yöneticileri, ismet piçinin amerikaya TAM mandalığı kabul etmesi gibi, cermen mandacılığını kabul ederler miydi ?

Cermenler bağdat demir yolu gibi yeni projelerle nüfuzlarını arttırıp, osmanlı ordusunu modern edip osmanlıyı rusyanın üstüne salar mıydı ?

>TL;DR

yine bokistan olur muyduk ?

 No.1362

Osmanlı peakken de Anadolu bokistandi fsmden beri bu böyle, ve trklar fsmye tapıyor xd

 No.1371

>>1302
Orospu evladı öğrendiğin tarihi sikeyim. Çiçekistana tam domalmayı gerçekleştiren celal bayar denilen dört göz gavat ile beraberinde ki pezevengi menderes piçiydi. Siktir git hoi4 oynamaya devam et şimdi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]