[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/hell/ - Dijital Gazino

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1664905939740.jpg (7.71 KB, 173x255, 1664905176051.jpg)

 No.4461

anonlar bu efsane ramon abimizin tüm filmlerinin olduğu bir ifrityuvası bilen var mı? arşivinde bu abinin tüm filmlerini bulunduran var mı? adamın sadece bangbrosta 200ü aşkın filmi olduğuna eminim ama en fazla 30-40 tanesini bulabiliyoruz.

 No.4463

File: 1664958339854.png (373 KB, 1280x720, ClipboardImage.png)

bu resim fazla büyük olmuş daha küçük resim koy da server patlamasın

 No.4464

File: 1664960470164.png (406.33 KB, 540x510, ClipboardImage.png)

>>4463
yumuçak gotly NIGGER NIGGERS BE LIKE:

 No.4465

biqle.org'a girip trans500 yazıp aratıyorsun hadi eyw

 No.4467

>>4463
resim atma dönemi bitti. artan bandwidth ücretlerinden sonra unicode art dönemi başladı.

▐🟥🟥🟥🟥🟥
▐⬜⬜🌞⬜⬜
▐🟩🟩🟩🟩🟩▐ 💩
🐎🐒🦧

 No.4468

wax[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]