[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]

/hell/ - Dijital Gazino

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1664816788961.jpg (472.06 KB, 3931x2197, FeJJE10aMAIoRg-.jpg)

 No.4457

/hell/ akmaz olmuş oqIim siz hayırdır lA=?

 No.4458

>>4457
eniği banladılar şerefsiz rus domuzları

 No.4459

b'ye sıçabiliyorken niye hell'e geleyim[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell ] [ meta ]