[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1677322772343.jpg (259.8 KB, 1049x1061, Rashed-3.jpg)

 No.3351

biraz da hayal kuralım. rashed saif belhasa kadar zengin olsanız ne yapardınız? para kazanma, okul bitirme gibi dertleriniz yok.

 No.3352

zenci siki yağlardım

 No.3353

>>3352
Üzülme onu yine yaparsın[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]