[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/comfy/ - Comfy General

Kibar ol :3
Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1668245735139.jpg (274.58 KB, 1075x1173, EzJSWevVUAoYQuW.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.2884

tüccar muhabbetini forslayanlar nazilerin batılı devletlerin kadrolarına elini kolunu sallaya sallaya entegre olmasını nasıl açıklıyor neden yahudiler kendilerini jenosidleyen adamların kendisinin yönettiği ülkelerde aktif bir şekilde çalışmasına izin verdi

 No.2885

1-Holokost yaşanmadı
2-Adolf Hitler kontroü bir rakipti ama bunun farkında değildi
3-İsrailin kurulması + yahudilerin dokunulmaz olması için trajik bir olay lazımdı
4-Hitler intihar etmedi, derin devlet tarafından arjantine kaçırıldı ve 90ların sonunda doğal sebeplerden öldü.

Gerçeklere kızmayınız, gerçekler çok sarsıcıdır ama gerçektir.

 No.2886

>>2885
TAM GERÇEKLER VERİLMİŞ[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]