[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsinizFile: 1720609309945.jpg (122.29 KB, 720x1188, 6525e96e485ef3d2c292911d19….jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.359433

yemek yapıcım beni zorla evlendirmeye çalışıyor. 2 aydır baskı yapıyor, yaşın geldi diye. anne ben çanda sıçanlayıp epüg mene yapıp helyum çekip gebermeyi düşünüyorum sen ne diyorsun :-DDD

ne yap?

 No.359451

ben de aynı sorundan muzdaribim. tüm gün zenci pipisi postlayarak hayatımı geçirmeyi düşünüyordum oysa.

 No.359454

keşke annem bana bir hanım bulsa da görücü usülü evlensek. ya da, inşallah beşik yetmem vardır da henüz söylememiştir. huzurevine postalanmak istemiyorsa bana eş bulacak.

 No.359461

>>359433
Aliyev daha 18 yasindasin ne evlenmesi amuna goyum[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]