[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsinizFile: 1720596804821.png (121.78 KB, 328x300, Screenshot (71).png) ImgOps Google iqdb

 No.359389

beyazlar bizden korkuyor

 No.359390

beyaz abilerinin dertleriyle dertlenmeyi bırak enik

 No.359395

File: 1720599112881.png (49.67 KB, 380x104, Screenshot (72).png) ImgOps Google iqdb

beyazların kafasında kirasız yaşıyoruz

 No.359406

>everywhere
>bir kaç tane kıçı kırık ülke.

kOÇUm sorarlar adama amerilanın ordusunun senin ülkende ne işi var?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]