[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsinizFile: 1720567857813-0.jpg (208.8 KB, 1079x1722, Namusunu gösteren oglan.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

File: 1720567857813-1.webm (3.93 MB, 540x960, ytboiclit1.webm) ImgOps Google iqdb

File: 1720567857813-2.mp4 (285.86 KB, 480x878, DotingWetAmericanwirehair-….mp4) ImgOps Google iqdb

 No.359363

Daha kızların namusunu koruyamayan devlet oğlanların namusunu nasıl koruyacak?

 No.359384

Yine en iyisi asyali abi ya vur duvardan duvara gıkı çıkmaz

 No.359385

Ortadakini soslarmisin anon?

 No.359408

>>359385
İsmi üstünde yazıyor oqlim

 No.359412

File: 1720603803728.png (120.22 KB, 900x1200, 0004- KerestecuckBooru.png) ImgOps Google iqdb

>Daha kızların namusunu koruyamayan devlet oğlanların namusunu nasıl koruyacak?

 No.359427

Bunlar melek gibi abi. Bunlara taparsın abi

 No.359434

File: 1720609356747.png (569.73 KB, 968x669, ClipboardImage.png) ImgOps Google iqdb

bitti koçum

 No.359436

>>359434
ilk fotoğrafdaki halinden 2. fotoğrafdaki hali daha çok karı siker amk

 No.359438

File: 1720609862543.png (454.63 KB, 963x804, beyaz adam.png) ImgOps Google iqdb

>>359434
6 million was not enough

 No.359440

File: 1720610082974.mp4 (3.8 MB, 720x1170, 1703827198276.mp4) ImgOps Google iqdb

>>359438
>karı sikeme
>karılardan nefret et
>femboy sikeme
>yahudilerden nefret et

hay amk incelleri siktirin gidin incel bunkerinize her yeri bok kokutuyorsunuz

 No.359441

>>359440
burası ERKEK adam sitesi rahatsız oluyosan bokşi reddit insta köşede koçumm

 No.359442

File: 1720610236020.png (226.65 KB, 900x728, kek.png) ImgOps Google iqdb


 No.359443

File: 1720610367052.jpg (2.67 MB, 3000x3427, 1706465580569536.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

>>359441
senin her yerin erkek olsa nolur amına kodumun kalemtıraşı yallah disbokuna gore sitelerine

 No.359444


 No.359445

File: 1720610533477.gif (299.68 KB, 1200x850, 1673633096024090.gif) ImgOps Google iqdb


 No.359457

>>359440
TAM olarak bu. Biz incel sıçmıklarına da bir yol öneriyoruz ama beğenmiyorlar. Böyle nefret dolu bir grup yok dünyada amq

 No.359464

>>359440
hediye sebebi ne acaba yauw

 No.359763

tüm ibneleri curb stomplayacağız uLa

 No.359772

File: 1720687732750-0.mp4 (11.8 MB, 450x360, Банда Москвы - Россия моя ….mp4) ImgOps Google iqdb

File: 1720687732750-1.gif (313.91 KB, 500x272, tumblr_lqat7mkEn81qi7kbeo2….gif) ImgOps Google iqdb


 No.359793

File: 1720694982249-0.gif (752.42 KB, 998x648, 1659555341901527.gif) ImgOps Google iqdb

File: 1720694982249-1.gif (102.08 KB, 763x555, 1659555098583621.gif) ImgOps Google iqdb

File: 1720694982249-2.gif (420.66 KB, 697x728, 1659473370440257.gif) ImgOps Google iqdb


 No.359918

>>359793
mai orospu anneni sikerim gelirsem oraya

 No.360074

File: 1720800718246.png (105.45 KB, 452x363, 1691519432184.png) ImgOps Google iqdb

>▶Anon 1 day ago No.359793>>359918
>File (hide): 1720694982249-0.gif >(752.42 KB, 998x648, >1659555341901527.gif) ImgOps Google >iqdb
>File (hide): 1720694982249-1.gif >(102.08 KB, 763x555, >1659555098583621.gif) ImgOps Google >iqdb
>File (hide): 1720694982249-2.gif >(420.66 KB, 697x728, >1659473370440257.gif) ImgOps Google
>iqdb
>>>359445
>>>359763
>>>359772[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]