[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]

/b/ - Rastgele

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

• Youtube, Vocaroo, SoundCloud gibi url'leri embedlayabilirsiniz.

• Kopyaladığınız bir görseli Ctrl+V ile yapıştırabilirsiniz


File: 1700561587179.jpg (4.7 MB, 4000x3000, IMG_20231121_131244.jpg) ImgOps Exif Google iqdb

 No.281992

biraz önce kel bi adam geldi böyle birşey bıraktı

 No.281994

File: 1700563528594.jpg (3.48 MB, 3000x4000, IMG_20231121_134611.jpg) ImgOps Exif Google iqdb


 No.281995

>>281994
beyinsiz orospu evladı incel saatine para mı verdin cidden

 No.281996

ağır işte çalışan usta, asker falan değilseniz dijital sağlam saatlere para vermek tam mallık.

 No.281997

>>281995
>>281996
adam istemiş heves etmiş size ne

 No.282003

hho ggk. devir değişti artık casio ve air jordon olmadan zumcuk sikemiyon

 No.282028

kalite tesadüf değildir 😎

 No.282034

Alacağın saati sikeyim amk git bari gshock filan al

 No.282077

>>282035
Bok gibi[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ hepsi ] [ comfy / a / v ] [ tek / kultur ] [ b / hell / int ] [ meta ]